Articles from (26-27)/2015

Introducere

Simona NICOARAĂ


Instituțiile culturale și identitatea națională. Astra jubiliară: serbările de la Blaj (1911)

Simona NICOARĂ


Abstract:

Asociaționismul, la nivel european a fost o mișcare a forțelor liberale, care doreau înnoirea societății, prin crearea de noi solidarități, prin gruparea persoanelor, animate de același crez și convingeri sociale și naționale. Față de Occident orizontul asociaționist românesc s-a &... Read More

Keywords: Transilvania, identitatea națională, culturalizarea poporului, societățile culturale, Astra,

Rolul fundațiilor în formarea intelectualității române din Ungaria de azi în secolele al XIX-XX-lea

Maria BERÉNYI


Abstract:

Pentru românii afl ați in imperiul habsburgic, viața artistică și intelectuală se desfășura în jurul bisericilor și mănăstirilor. Aici s-au dezvoltat și creat primele școli și publicații, precursoare ale formării inteligenței române cunoscute sub denumirea de Școala Ardel... Read More

Keywords: fundații culturale, studenți români în Transilvania și Ungaria, școlarizare, identitate etnică, mișcare națională

Doctori care au fost: Apostol Arsaki (1783-1874)– doctor, politician, filantrop

Lidia TRĂUȘAN-MATU


Abstract:

Subiectul principal al studiului, cel în jurul căruia se ordonează toate ideile, este cariera medicală și politică a lui Apostol Arsaki (1783-1874), doctor în medicină și om politic de orientare conservatoare. Subiectul este și un bun pretext pentru a da chip evocărilor despre acest per... Read More

Keywords: „Arsakion”, sănătatea publică, modernizare, conservatorism

O Astră în Nord-vestul țării: Despărțământul Sătmar-Ugocea al Astrei (1898-1940)

Robert Marcel HART


Abstract:

Asociațiunea transilvană a urmărit inițierea și susținerea unei activități literare și științifi ce, grupând în jurul său întreaga intelectualitate românească. Dorința membrilor Asociațiunii din comitatele Maramureș și Satu Mare de a se înfi ința un despăr... Read More

Keywords: mișcare culturală, identitate națională, Astra, despărțăminte, Petru Bran, Satu Mare

Thalia în Transilvania. Societatea pentru fond de teatru român (1870)

Cristian TEODORU


Abstract:

În Transilvania spectacolele teatrale au fost introduse în școli, încă din secolul al XVIII-lea. Tinerii școlari din Blaj jucau piese, cu caracter religios, care îndemnau la moralitate și la solidaritate etnică. Între anii 1839-1848 încercările de înfi ințar... Read More

Keywords: Transilvania, teatru național, repertoriu dramatic, Societatea pentru fond de teatru român

„Societatea de lectură Iulia” a studenților români de la Universitatea din Cluj

George Andrei IAVORENCIUC


Abstract:

Această lucrare oferă o istorie a primei societăți a studenților români de la Universitatea din Cluj, și anume „Societatea Iulia“. Prin desfășurarea activității sale într-o perioadă în care naționalismul maghiar era la apogeu, 1872-1884, această societate cultural... Read More

Keywords: societate de lectură, Universitatea din Cluj, secolul XIX, Grigore Silași, naționalism

Alexandru Lupeanu și Societatea Academică „Petru Maior” a studenților români din Budapesta

BARABAS-LASZLO Claudia-Magda


Abstract:

În timpul studiilor de la Budapesta, la Facultatea de Litere și Filosofi e (1911-1914), Alexandru Lupeanu a fost membru și apoi președinte al Societății Academice „Petru Maior“ pentru studenții români din Budapesta. Prin caracterul său dinamic, Lupeanu a reușit să promoveze... Read More

Keywords: cultură, studențime, Societatea „Petru Maior“, Budapesta, Alexandru Lupeanu

Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (II)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Din primul deceniu de existență Universitatea din Cluj a benefi ciat de sprijinul fi nanciar și material al multor donatori, din țară și din străinătate. Sextil Pușcariu, Emil Racoviță sau Ioan Lupaș, au făcut apel la personalități sau la fundații generoase, dispuse să sporească patrimon... Read More

Keywords: Universitatea din Cluj, donație, fundație, fond universitar, Pinacotecă

„Șoimii Carpaților”, în slujba națiunii

Ana Maria MATE


Abstract:

Pe parcursul perioadei interbelice românești au existat o serie de instituții special create în perioada interbelică, cu rol în educarea tineretului, cum ar fi  Serviciul Social și/sau Straja Țării. Educația fi zică și jocurile sportive făceau parte din programele acestora... Read More

Keywords: Astra, igienă, medicină, biopolitică, eugenie, sport, educație, disciplină

Asociațiunea transilvană pentru literatura și cultura poporului român – „Astra” Ce a fost? Ce este? Ce vrea să fie?

Ion AGÂRBICEANU


Abstract:

Text preluat din Transilvania (Buletin de tehnică a culturii.), an 67, nr. 2, martie-aprilie 1936, pp. 94-105. (Silviu-Larion Nicoară)

Keywords: Transilvania (Buletin de tehnică a culturii) nr. 2 1936, Ion AGÂRBICEANU

Uniformle Armatei Române (1830-1878)

Cora BRUMARU


Abstract:

Împrejurările politice și economice din veacurile precedente au făcut ca Principatele Românești să nu aibă la începutul secolului XIX, o putere militară organizată. În același timp, Rusia care în înaintarea sa spre Constantinopol, ocupase Principatele și se g&ac... Read More

Keywords: oștire, constituție, Principatele Române, uniforme militare, război, stăpânire străină, unire

Învățătorul român din Transilvania în perioada 1868-1918. Învățătorul și comunitatea

Cristian LUPU


Abstract:

În relația cu comunitatea, învățătorul avea datoria de a se impune și de a împărtăși binefacerile educației, atât de necesară în satele românești. Casele sătenilor, precum și grădinile acestora se afl au într-o stare de sărăcie extremă, iar acest l... Read More

Keywords: Transilvania, profesor, comunitate, vocație, educație

100 de ani în locuri și surse – memoria Marelui Război

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Practicile comemorative care s-au succedat în societatea românească după încheierea primului război mondial au fost puțin analizate de specialiști. Mult timp, istoriografi a românească a prezentat memoria războiului drept o imagine a practicilor comemorative ale unității na... Read More

Keywords: Marele Război, experiența războiului, memorie individuală și memorie colectivă, surse și locuri ale memoriei

Incursiune în istoria ex-libris-ului heraldic: sec. XVI-XIX

Clara FULEA


Abstract:

Apărut ca o metodă de afi rmare a proprietății asupra unei cărți sau de delimitare a unei colecții de cărți ex-libris-ul a depășit condiția de semn al proprietății devenind o mică operă de artă. Originile sale sunt strâns legate de utilizarea semnelor heraldice însă, chiar și... Read More

Keywords: ex-libris, heraldică, istoria cărţii, gravori, istoria artei, Transilvania, cultură, perso-nalităţi istorice

Eutanasia ca responsabilitate a lumii medicale

Iulia Maria PUIE


Abstract:

Apariția vieții este în indisolubilă legătură cu moartea, element necesar pentru perpetuarea naturii și a umanității. Prețuirea vieții a reprezentat o chintesență culturală a multor civilizații, de fapt a tuturor civilizațiilor trecute, în ciuda faptului că de-a lungul istoriei m... Read More

Keywords: moarte, viață, demnitate, eutanasie

Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Legea nr. 33/1968

Silviu Caius BEJINARU


Abstract:

În acest studiu am evidențiat câteva aspecte privind tradiția pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în România și modul în care Ceaușescu a profi tat de invadarea Cehoslovaciei pentru a readuce în atenția publică, subiectul apărării naționale. Î... Read More

Keywords: comunism, tineret, gărzi patriotice, U.T.C., pregătire militară, lege

Recenzie: Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu (editori), Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Gelu Buta, Adrian Onofreiu (editori), Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2013, 447 p.

Keywords: Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Victor Moldovan. Memoriile unui politician din perioada interbelică

Recenzie: Mircea-Cristian Ghenghea, Presă și națiune. Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Mircea-Cristian Ghenghea, Presă și națiune. Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 306 p.

Keywords: Mircea-Cristian Ghenghea, Presă și națiune. Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii

Recenzie: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-Stolnici (coordonatori)

Cristian TEODORU


Abstract:

Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-Stolnici (coordonatori), Antropologie și cultură, București, Editura Niculescu, 2014, 461 p.

Keywords: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Antropologie și cultură

Recenzie: Niall Ferguson, Marele Declin. Cum decad instituțiile și cum mor economiile, traducere de Lucia Popovici

Adrian-Valentin MORARU


Abstract:

Niall Ferguson, Marele Declin. Cum decad instituțiile și cum mor economiile, traducere de Lucia Popovici, Iași, Editura Polirom, 2014, 154 p.

Keywords: Niall Ferguson, Marele Declin. Cum decad instituțiile și cum mor economiile, traducere de Lucia Popovici

Recenzie: Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830)

Clara KRANYÁK-FULEA


Abstract:

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 520 p.

Keywords: Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830)

Recenzie: Cătălina Mihalache, Leonidas Rados (coordonatori), Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX)

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Cătălina Mihalache, Leonidas Rados (coordonatori), Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), Iași, Editura Universității „A.I. Cuza”, 2015, 400 p.

Keywords: Cătălina Mihalache, Leonidas Rados, Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX)

Recenzie: Gail Kligman, Katherine Verdery, Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949-1962)

Ciprian PUSTA


Abstract:

Gail Kligman, Katherine Verdery, Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949-1962), Iași, Editura Polirom, 2015, 486 p.

Keywords: Gail Kligman, Katherine Verdery, Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949-1962)

Recenzie: Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească: 1750-1860

Cristina BARDAN


Abstract:

Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească: 1750-1860, Editura Humanitas, București, 2015, 484 p.

Keywords: Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească: 1750-1860

Recenzie: Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruț (coordonatori), Membrii Academiei Române din Transilvania 1866-2016. Dicționar

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruț  (coordonatori), Membrii Academiei Române din Transilvania 1866-2016. Dicționar, Editura Academiei Române, 2016, 367 p.

Keywords: Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruț, Membrii Academiei Române din Transilvania 1866-2016. Dicționar

Recenzie: Ionuț Costea, A existat Jacques Le Goff? Biografie, autobiografie, istorie și memorie

Cristian TEODORU


Abstract:

Ionuț Costea, A existat Jacques Le Goff? Biografie, autobiografie, istorie și memorie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, 187 p.

Keywords: Ionuț Costea, A existat Jacques Le Goff? Biografie, autobiografie, istorie și memorie