Articles from (30)/2017

Introducere

Toader NICOARĂ


Keywords: Istoriografia războiului – tendințe și evoluții recente

Carol I militar. Imaginea Salvatorului în mentalul românilor din timpul Războiului de Independență

Tudor NEAMȚU


Abstract:

Momentele de intensitate ridicată din preajma declanșării Războiului de Independență (bombardarea orașelor românești de la Dunăre, concomitentă intrării trupelor rusești pe teritoriul României) au generat o stare de zbucium sufletesc, de încordare și panică, în care ade... Read More

Keywords: Carol I, mentalități colective, imaginar, Salvator, Războiul de Independență

Generațiile războiului. Între politică, diplomație și organizare militară (1877-1914)

Simona NICOARĂ


Abstract:

Între 1877 și 1914 există o punte de generații, fiecare cu propria experiență politică, diplomatică și militară. Alături de monarhii României, o serie de oameni politici și diplomați (Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Lascăr Catargiu, Alexandru Lahovary, Ion I.C. Brătianu, Co... Read More

Keywords: Armata Română, Războiul pentru Independență, elita politică, diplomație, alianțe militare, Marele Război

Serviciul sanitar al Armatei Române în perioada 1914-1945

Marius POP


Abstract:

A doua jumătate a secolului al XIX-lea aduce în prim plan rezolvarea problemelor sanitare din România, grijă care trece de altfel în seama autorităților legiuitoare, dar și medicale. Sunt elaborate primele legi sanitare, iar până la finalul secolului vor fi modificate de mai mu... Read More

Keywords: Primul Război Mondial, Serviciul Sanitar, legislație sanitară, spitale, organizare sanitară

Calităţile şi atribuţiile grănicerului

Andreea DASCĂLU


Abstract:

Crearea Corpului grănicerilor, în Principatele Unite și în Transilvania, a reprezentat un proces lung și dificil. Funcționarea instituției grănicerești a fost reglementată prin acte, regulamente și legi speciale. Legislația, referitoare la grăniceri, a modernizat acestă instituție, ... Read More

Keywords: Transilvania, Principatele Unite, grăniceri, legislație, școli pentru grăniceri, instrucție

Glasul celor ce nu mai sunt

Virgil ARION


Abstract:

Text preluat din România și Războiul European. Cu cine trebuie să mergem? Părerile domnilor Take Ionescu, P.P. Carp, Virgil Arion, C.Stere, General Mustață, Inginer Matak, M. Rachitivan, D. Nenițescu, M. Sadoveanu, Zamfir C. Arbore și Radu Rosetti, s.l.: Editura Societății „Ti... Read More

Keywords: Glasul celor ce nu mai sunt; Virgil ARION

Neutralitatea

P.P. Carp


Abstract:

Text preluat din România și Războiul European. Cu cine trebuie să mergem? Părerile domnilor Take Ionescu, P.P. Carp, Virgil Arion, C.Stere, General Mustață, Inginer Matak, M. Rachitivan, D. Nenițescu, M. Sadoveanu, Zamfir C. Arbore și Radu Rosetti, s.l.: Editura Societății „Ti... Read More

Keywords: Neutralitatea, P.P. Carp

Ostașul, calitățile și virtuțile militare trebuincioase școlarului român. Mândria națională

George COȘBUC


Abstract:

Text preluat din George Coșbuc, Ostașul, calitățile și virtuțile militare trebuincioase școlarului român, subiectele, directivele, adăugirile și îndreptările de maiorul I. Chirițescu, lucrare revăzută de I. Suchianu, București: Stabilimentul de „Arte Grafice”, ... Read More

Keywords: Ostașul, calitățile și virtuțile militare trebuincioase școlarului român. Mândria națională; George COȘBUC

Cum se roagă ostaşii pe câmpul de luptă

Cronica


Abstract:

 Biserica și Şcoala, Arad, an XXXIX, nr. 4, 25 ianuarie (7 februarie) 1915, p. 25. (Cristian TEODORU)

Keywords: Cum se roagă ostaşii pe câmpul de luptă; Biserica și Şcoala. Cronica

Rugăciunea copiilor pentru părinţii şi sătenii duşi la răsboi

Foaia Diecezană


Abstract:

Text preluat din Foaia Diecezană, Organ al Eparhiei gr. or. române a Caransebeșului, anul XXIX, nr. 15, Dec. v. 1914 (3 Ian. n.) 1915, pp. 4-5. (Cristian TEODORU)

Keywords: Rugăciunea copiilor pentru părinţii şi sătenii duşi la răsboi; Foaia Diecezană

Cultul eroismului

Sevastian VOICU


Abstract:

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 6, iunie 1926, pp. 424-429. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Cultul eroismului; Sevastian VOICU

În palmele Dianei. Jurnalul unui nobil vânător din Ungaria secolului al 17-lea

ÁKOS Sánta


Abstract:

Contele Rákóczi László a fost unul dintre descendenții ramurii catolice a familiei Rákóczi. Jurnalul său poate fi considerat ca fiind primul din istoria bibliografiei maghiare vânătorești. El conturează imaginea vânătorului entuziast, care nu pierd... Read More

Keywords: Contele Rákóczi László; jurnal; partide de vânătoare; vânat

Puterea centrală și structura socială din Hoarda de Aur

Tasin GEMIL


Abstract:

Hanatul Hoarda de Aur s-a desprins din imensul imperiu gengishanid și a devenit entitate politico-administrativă de sine stătătoare în 1242, în vremea lui Batu Han. Alianța de lungă durată dintre Hoarda de Aur și statul mameluc a constituit un factor deosebit de important în evolu... Read More

Keywords: Hoarda de Aur; cumani; tătari; islam

De la Stat la individ și înapoi. Vârstele igienismului românesc (1820-1920)1

Ligia LIVADĂ-CADESCHI


Abstract:

Prima identificare a unor vârste distincte ale igienismului românesc aparține dr. Brătescu, care a delimitat trei dintre ele, în special din punct de vedere legislativ și organizatoric (1859-1874, 1874-1890, 1890-1916). Există de asemenea și o serie de diferențe în discursul de... Read More

Keywords: igienism, igiena publică, istoria medicinei, medicina socială, administrarea sanitară

Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (IV)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fiind, în întreaga perioadă interbelică, susținerea activităților științifice, mai ales în rândul studenților și publi... Read More

Keywords: Universitatea din Cluj, Rectorat, Senat Universitar, fonduri universitare, studențime

Construcții identitare marginale în România interbelică. Gruparea literară Iconar

Anca FILIPOVICI


Abstract:

După anul 1918, cheia pentru sarcina dificilă de unificare a noului stat român a fost mecanismul centralizării în toate aspectele societății. Odată cu acest fenomen, capitala impune treptat o hegemonie culturală, manifestându-și propria viteză în procesul de conectare la mod... Read More

Keywords: mișcări literare interbelice, identitate regională, periferie, Bucovina, Iconar

Copilăria în Gulag: o istorie orală a deportărilor staliniste

Ludmila D. COJOCARU


Abstract:

La mai bine de două decenii de la Semnarea Declarației de Independență (1991), valorificarea complexă și sistematică a memoriei generației de basarabeni deportați în regiunile de est ale URSS rămâne un deziderat al decomunizării și democratizării în Republica Moldova. Studiul ... Read More

Keywords: copilărie, deportări staliniste, Gulag, RSS Moldovenească

Începuturile tiparului în Transilvania

Clara FULEA


Abstract:

Apariția tiparului în Transilvania marchează un moment de cotitură în viața culturală locală, permițând nu numai răspândirea unor publicații religioase în rândurile populației ci și a ideilor și tendințelor culturale europene. Publicațiile au devenit un spa... Read More

Keywords: tipar, tipografii, istoria cărţii, Transilvania, cultură, personalități istorice

Imaginea preotului român între conduită și nărav (sec. XVIII-XIX)

Sebastian CICEU


Abstract:

Odată cu implementarea administrației habsburgice, rolul preotului în comunitate a crescut, punându-l în fruntea factorilor de modernizare a lumii rurale. Rolul preotului în comunitate era unul complex și diversificat, acesta fiind implicat în toate momentele importante din ... Read More

Keywords: parohie, preot, morală, comunitate, alcoolism, disciplină clericală

Jubileul de 25 de ani al Regelui Carol I

Ioana REPEDE


Abstract:

În 1891 se împlineau 25 de ani de domnie neîntreruptă a lui Carol, iar acestă lungă domnie a fost sărbătorită grandios. Jubileu regal a fost gândit, pentru a-i aduce omagii suveranului, în timpul căruia fusese adoptată Constituția din 1866, obținută, cu eforturi mili... Read More

Keywords: Regatul României, Carol I, jubileul regal, ceremonie, paradă, cortegiu

Ipostaze demografice ale nupțialității în parohia greco-catolică Tiha Bîrgăului (1833-1890). Dispensele bisericești pentru timpul de jale

Iulius Liviu UȘERIU


Abstract:

Studiul de față analizează dinamica fenomenului nupțialității în parohia greco-catolică Tiha Bîrgăului între anii 1833-1890. Prelucrarea registrelor parohiale de stare civilă a reliefat evoluția căsătoriilor din perspectiva numărului, vârstei și a locului de origine al ... Read More

Keywords: căsătorie, recăsătorire, doliu, dispensă, Biserică, demografie, Transilvania, epoca modernă

Dr. Vasile Lucaciu, deputat în Parlamentul din Budapesta. Campania electorală din vara anului 1907 în cercul electoral al Beiușului și primele discursuri parlamentare

Adriana ZAHARIA


Abstract:

Studiul prezintă două episoade semnificative din viața politică a românilor din Transilvania anului 1907. În prima parte prezentăm desfășurarea unei campanii electorale, mai concret alegerile din cercul electoral Beiuș din anul 1907, unde dr. Vasile Lucaciu candida împotriva lui Ka... Read More

Keywords: alegeri, 1907, dr. Vasile Lucaciu, deputat, Beiuș, Budapesta

Alexandru Lupeanu Melin, redactor la „Solia Satelor” din Cluj

BARABAS Claudia Magda


Abstract:

Solia Satelor a fost o gazetă de factură poporală, scrisă pentru țărani, apărută la Cluj timp de doi ani, între 1 ianuarie 1912 și 22 decembrie 1913. Pe întreaga durată a apariției sale, „Solia Satelor” a manifestat o poziție critică față de evenimentele economico-soci... Read More

Keywords: gazetă poporală; emancipare națională; episcopie greco-catolică; redactor de gazetă; națiunea română

Recenzie: Liviu Maior, Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni și basarabeni în război: 1914-1916

Horațiu Dan VESCAN


Abstract:

Liviu Maior, Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni și basarabeni în război: 1914-1916, Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2016, 290 p.

Keywords: Liviu Maior, Doi ani mai devreme: ardeleni, bucovineni și basarabeni în război: 1914-1916

Recenzie: Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări

Tudor NEAMȚU


Abstract:

Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, București: Editura Humanitas, 2014, 120 p.

Keywords: Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări

Recenzie: Alin Ciupală, Femeile din România în Primul Război Mondial

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Alin Ciupală, Femeile din România în Primul Război Mondial, București: Editura Polirom, 2017, 367 p.

Keywords: Alin Ciupală, Femeile din România în Primul Război Mondial

Recenzie: Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Jihadul Islamic: de la ,,înfrângerea terorii” și ,,războiul sfânt” la ,,speranța libertății”

Andrei Cornel CRIȘAN


Abstract:

Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Jihadul Islamic: de la ,,înfrângerea terorii” și ,,războiul sfânt” la ,,speranța libertății”, București: Editura RAO, 2015, 495 p.

Keywords: Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Jihadul Islamic: de la ,,înfrângerea terorii” și ,,războiul sfânt” la ,,speranța libertății”

Recenzie: Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930

Silviu Caius BEJINARU


Abstract:

Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930, traducere din limba engleză de Alina Popescu, prefață de Sorin Antohi, București: Editura Corint, 2016, 523 p.

Keywords: Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930

Recenzie: Ioan Botiș, O istorie antropologică a morții, volumul I

Patricia-Smaranda MUREȘAN


Abstract:

Ioan Botiș, O istorie antropologică a morții, volumul I, Baia Mare: Eurotip, 2016, 468 p.

Keywords: Ioan Botiș, O istorie antropologică a morții, volumul I