Articles from (31)/2017

Introducere

Simona NICOARĂ


Oamenii și moartea în marele război. Atitudini și comportamente

Toader NICOARĂ


Abstract:

Marele Război a marcat profund civilizația umană la începutul secolului al XX-lea, având consecințe dramatice, în plan politic, social, economic și psihologic. Această lucrare analizează unele atitudini și comportamente noi, care au loc în relația omului cu moartea,din persp... Read More

Keywords: Marele Război, moarte, violență, memorie, eroizare

Turtucaia, chipul tragediei în Marele Război

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Sfârșitul verii anului 1916 a stârnit un val de entuziasm în societatea românească cum rar s-a mai întâmplat. Intrarea în război năștea speranțe mari, dar și temeri pe măsură. Speranțe pentru că, după doi ani de neutralitate și așteptări încorda... Read More

Keywords: Marele Război, Regatul României, Luptele de la Dunăre, Turtucaia, experiența tragică a războiului

Războiul, bolile și alcoolismul

Simona NICOARĂ


Abstract:

Războiul a amplifi cat toate nenorocirile sociale, a dezorganizat activitățile cotidiene și a bulversat moravurile. Drama umană, provocată de Marele Război, a cunoscut fațete de o intensitate fără precedent, printre care și fl agelul epidemiilor și al alcoolismului, fi ecare cu consecințe de... Read More

Keywords: Marele Război, Armată, epidemii, alcoolism, serviciu sanitar

Scurtă prezentare a voluntarilor români din armata austro-ungară

Marius POP


Abstract:

Armata austro-ungară pierde in timpul Primului Război Mondial foarte mulți soldați români, deoarece aceștia dezertează sau se lasă foarte ușor prinși de inamic, fără a opune rezistență. Transilvăneni și bucovineni ajung prizonieri ai rușilor fi ind capturați pe frontul din Galiția, ... Read More

Keywords: Marele Război, Armata română, prizoneri, Darnița, Corpul voluntarailor români

Serviciu Sanitar Militar Român în perioada Marelui Război 1916-1918

Andrada Patricia URSUȚ


Abstract:

Primul Război Mondial a avut, de la început consecințe grave, sub aspectul numărului mare de răniți, al numărului mare de focare epidemice. De aceea, în toate țările beligerante, dar și neutre, ca România, s-a pus problema aprovizionării cu materiale sanitare Materialele sanitare... Read More

Keywords: Primul Război Mondial, Serviciul Sanitar Militar, Crucea Roșie, medici, spitale, echipamente medicale

Implicarea grănicerilor în Primul Război Mondial

Andreea DASCĂLU


Abstract:

Începutul secolului XX supune Statul român unor noi încercări în vederea apărării suveranității și a integrității teritoriului național. Confl ictul balcanic atrage atenția autorităților române asupra pericolului care se manifesta în apropierea frontierei, la... Read More

Keywords: România, Marele Război, grăniceri, frontiere, infanterie, operațiuni militare

Răsboiul mondial. Una din căuzele economice, ce l-au provocat

Constantin POPP


Abstract:

Tezt preluat din Revista Economică, Sibiu, an XVI, nr. 48, 28 noiembrie 1914, pp. 443- 335. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Răsboiul mondial. Una din căuzele economice, ce l-au provocat, Constantin POPP

Cum să ne ajutăm?

Constantin POPP


Abstract:

Text preluat din Revista economică, Sibiu, an XVI, nr. 43, 24 octombrie 1914, pp . 419-421; Revista economică, Sibiu, an XVI, nr. 44, 31 octombrie 1914, pp. 423-425. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Cum să ne ajutăm?, Constantin POPP

Prăbușirea monarhiei austro~ungare și adunarea dela Alba-lulia (fragment)

Ioan LUPAȘ


Abstract:

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929, pp. 255-262. (Cristian TEODORU)

Keywords: Prăbușirea monarhiei austro~ungare și adunarea dela Alba-lulia (fragment), Ioan LUPAȘ

Ambasadorul latinității: Contele de Saint-Aulaire

Octavian GOGA


Abstract:

Text preluat din Țara Noastră, an. 10, nr. 22, 1930, pp. 777-784. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Ambasadorul latinității: Contele de Saint-Aulaire, Octavian GOGA

Jertfele răsboiului

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, an. XXVIII, nr.39, 29 iunie 1918, p. 1. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Jertfele răsboiului, Redacția Unirea

Idealul păcii în legătură cu Societatea Națiunilor

Cornelia EMILIAN


Abstract:

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929,pp. 318-323. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Idealul păcii în legătură cu Societatea Națiunilor, Cornelia EMILIAN

Poporanismul: de la un precursor improbabil (Al. Odobescu) la imposibila sinteză (G. Ibrăileanu, C. Stere)

Adrian MORARU


Abstract:

Alexandru Odobescu poate fi  considerat un precursor al poporanismului. Primul teren de manifestare al criticii sale va fi  cel lingvistic. El va ataca cu hotărâre excesele latiniste. Pentru Odobescu, pericolul cel mai mare rezida tocmai în posibilitatea dezvoltării, ca urmare a ex... Read More

Keywords: spiritul critic, cultura română, poporanism, specifi c național, modernism

Disciplina în școala confesională românească din Transilvania în perioada dualistă (1867-1918)

Cristian LUPU


Abstract:

Pentru învățătorul din școala românească din Transilvania disciplina școlară era importantă și se afl a în sarcina învățătorului. Pentru a putea impune disciplina în școală, pedagogia cere anumite calități de la învățător. El trebuia să fi e autorita... Read More

Keywords: Transilvania, dualism austro-ungar, școală, învățători, elevi, disciplină școlară

Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (V)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fi ind, în întreaga perioadă interbelică, susținerea activităților științifi ce, mai ales în rândul studenților și p... Read More

Keywords: Universitatea din Cluj, Rectorat, Senat Universitar, fonduri universitare, studențime

Igiena săteanului român din secolul al XIX-lea

Ildikó-Lucia ASZALOS


Abstract:

Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, se conștientizează necesitatea educării populației, din mediul rural, deoarece o perioadă de pace aduce prosperitate și dezvoltarea agriculturii, industriei, comerțului, ducând la o cerere mai mare de forță de muncă. Un muncitor produc... Read More

Keywords: igiena corporala, igiena vestimentației, igiena locuinței, igiena comunei, alimentație, alcoolism

Memorandistul Vasile Lucaciu în presa maghiară. Procesul Memorandului reflectat în ziarele Budapesti Hírlap și Pesti Napló

Adriana ZAHARIA


Abstract:

Celebrul proces al Memorandului românilor din Transilvania a avut loc în luna mai la Cluj. Procesul a durat trei săptămâni, din 7 până în 25 mai 1894 și s-a bucurat de multă publicitate în presa din Europa, iar cauza românilor din Transilvania a devenit acum ma... Read More

Keywords: Memorandum, proces, Vasile Lucaciu, ziare, români, maghiari, Transilvania

Demersurile și expunerea de motive privind organizarea Expoziției naționale din 1906

Ioana REPEDE


Abstract:

Modelul Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906 a fost Expoziția Universală de la Paris, din 1900, o manifestare grandioasă a perioadei La Belle Époque . Expoziția națională din România a fost destinată , în primul rând, jubileului regal; Carol I împlinirea 4... Read More

Keywords: Regatul României, Carol I, Jubileul regal, Expoziția națională din 1906, pavilioane, vizitatori

Lucian Blaga – Activitatea diplomatică 1926-1939

Cora BRUMARU


Abstract:

Vârsta tânără la care a intrat în diplomație și perioada relativ importantă cât a slujit relațiile externe ale României, îl consacră pe Lucian Blaga, în opinia mea, drept un diplomat de carieră, care a urcat toate treptele acestei profesii deosebite, care es... Read More

Keywords: diplomat, ministru, ambasador, relații internaționale, politică externă

Recenzie: Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată, în România. 1916-1920

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată, în România. 1916-1920, București: Editura Humanitas, 2016, 282 p.

Keywords: Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată, în România. 1916-1920

Recenzie: Stelică Bălănoiu, O istorie a naționalismului românesc până la al Doilea Război Mondial

Ildikό-Lucia ASZALOS


Abstract:

Stelică Bălănoiu, O istorie a naționalismului românesc până la al Doilea Război Mondial, București: Editura Favorit, 2016, 416 p.

Keywords: Stelică Bălănoiu, O istorie a naționalismului românesc până la al Doilea Război Mondial

Recenzie: Grigore Romalo, Carnete de război 1916–1917

Cristian TEODORU


Abstract:

Grigore Romalo, Carnete de război 1916–1917, București: Editura Corint, 2017, 188 p.

Keywords: Grigore Romalo, Carnete de război 1916–1917

Recenzie: Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război 1908-1918

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război 1908-1918,
București: Editura Humanitas, 2017, 248 p.

Keywords: Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război 1908-1918

Recenzie: Valeriu Avram, Războiul aerian deasupra României 1916–1919. Confruntarea cu aviația Puterilor Centrale, Rusiei sovietice și Ungariei comuniste

Andrada Patricia URSUȚ


Abstract:

Valeriu Avram, Războiul aerian deasupra României 1916–1919. Confruntarea cu aviația Puterilor Centrale, Rusiei sovietice și Ungariei comuniste, București, Editura Militară, 2017, 380 p.

Keywords: Valeriu Avram, Războiul aerian deasupra României 1916–1919. Confruntarea cu aviația Puterilor Centrale, Rusiei sovietice și Ungariei comuniste

Recenzie: Nadia Anghelescu, Noi și Orientul arab

Andrei Cornel CRIȘAN


Abstract:

Nadia Anghelescu, Noi și Orientul arab, Iași: Editura Polirom, 2016, 332p.

Keywords: Nadia Anghelescu, Noi și Orientul arab