Articles from (32)/2018

Introducere

Simona NICOARĂ


Aurel C. Popovici sau tentația elitistă a conservatorismului

Adrian MORARU


Abstract:

Aurel C. Popovici (1863-1917) a fost unul dintre cei mai importanți gânditori politici români, de la începutul secolului XX. Numele său este legat de proiectul de federalizare a Imperiului Austro-Ungar, publicat în 1906 sub numele de „Statele Unite ale Austriei Mari”. &... Read More

Keywords: A.C. Popovici, Monarhia austro-ungară, federalism, politică, cultură, civilizație

Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1 decembrie 1918. Opera legislativă a Consiliului Dirigent

Cristian TEODORU


Abstract:

Istoriografia românească a fost preocupată de contextul activității Consiliului Dirigent și al Unirii din 1918, existând câteva contribuții importante. Realizarea Marii Uniri din 1 decembrie 1918 a fost rezultatul spiritului organizatoric al principalilor lideri naționali transilvă... Read More

Keywords: Marea Unire, Marele Sfat Național, Alba Iulia, Consiliul Dirigent, Iuliu Maniu, opera legislativă

Organizarea „Astrei” interbelice

Ana Maria MATE


Abstract:

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a însemnat deschiderea unor noi perspective, pentru mișcarea culturală românească și posibilitatea extinderii ariei de acțiune a instituțiilor culturale la nivelul întregului spațiu locuit de români. Ca promotor al ideii de unitate național... Read More

Keywords: Astra, Comitetul central al Astrei, Sibiu, Statute, acțiuni culturale

Profesorul, cărturarul și diplomatul Augustin Paul Delaletca. Activitatea culturală: încercările literare și activitatea publicistică. Conferințele de la Astra

Corina BRUMARU


Abstract:

În secolul al XIX-lea când în toată Europa avea loc fenomenul de formare a conștiinței naționale, în Transilvania au activat numeroase personalități pentru ridicarea gradului de cultură a neamului românesc, care să-i deschidă calea atât spre dezvoltarea economic... Read More

Keywords: cultura neamului românesc, elită intelectuală și politică, publicist, diplomat, gazetă, activitate literară

Organizarea Armatei Române după Marea Unire

Marius POP


Abstract:

După 1918 în România Mare a început o amplă operă legislativă, inclusiv, în domeniul militar. Experiența războiului a arătat că trebuia regândită rapid organizarea militară românească. În acest sens, au sporit eforturile politice, economice și militare, ... Read More

Keywords: Armata Română, perioada interbelică, legislație, instituții militare, doctrină militară

Cuvântul poporului român

Vorbirea dep. Vaida-Voevod


Abstract:

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 65, 23 octombrie 1918, pp. 1-3; nr. 66, 26 octombrie 11918, pp. 1-3. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 65, 23 octombrie 1918, nr. 66, 26 octombrie 1918, pp. 1-3

Cum s-a făcut România Mare în Blaj

Alexandru LUPEANU-MELIN


Abstract:

Text preluat din Dosarul 116, fila 1-29, fond Alexandru Lupeanu. (BARABAS Claudia Magda)

Keywords: Dosarul 116, fila 1-29, fond Alexandru Lupeanu

Unirea Basarabiei cu România

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVII, nr. 25, 18 aprilie 1918, p. 3. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Blaj, an XXVII, nr. 25, 18 aprilie 1918

Proclamațiunea Sfatului Directorilor din Basarabia

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, an XXVIII, nr. 36-37, 19 iunie 1918, pp. 3-4. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, an XXVIII, nr. 36-37, 19 iunie 1918

Chestiunea Basarabiei. Răspunsul guvernului român la protestarea Ucrainei contra unirii Basarabiei cu România

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, an XXVIII, nr. 40, 3 iulie 1918, pp. 3-4. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, an XXVIII, nr. 40, 3 iulie 1918

Constituanta Bucovinei

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 68, 4 noiembrie 1918, pp. 2-3. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 68, 4 noiembrie 1918

Organizare națională

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 69, 9 noiembrie 1918, pp. 2-3. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 69, 9 noiembrie 1918

Adunarea dela Alba-lulia — Raportul nostru special —

Redacția Unirea


Abstract:

Text preluat din Unirea, Ziar național cotidian, Blaj, an XXVIII, Număr de propagandă 19-20, 7 decembrie 1918, pp. 1-3. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Ziar național cotidian, Blaj, an XXVIII, Număr de propagandă 19-20, 7 decembrie 1918

Suveranii în Ardeal. Însemnări din cea dintâi călătorie a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, în Ardealul eliberat (fragment)

Nichifor CRAINIC


Abstract:

Text preluat din Cartea Unirii (1918-1928), de Cezar Petrescu, București: Editura „Luceafărul”, 1929, pp. 145-154. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Cartea Unirii (1918-1928), Cezar Petrescu, București: Editura „Luceafărul”, 1929

Militantismul național, social și cultural al femeilor ardelene în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX (III)

Simona NICOARĂ


Abstract:

În Transilvania secolului al XIX-lea efortul de organizare în asociații, societăți, reuniuni, cu caracter filantropic și cultural a cuprins, nu numai elita masculină, ci și un număr mare de personalități feminine: soții de profesori, învățători, medici, avocați etc. Cea mai i... Read More

Keywords: Transilvania, Basarabia, Bucovina, elită națională, asociații culturale, militantism feminin, cultură, filantropie

Învățătorimea românească din Transilvania în perioada 1868-1918

Cristian LUPU


Abstract:

Legislația școlară, de după 1868, impunea ca învățătorii să aibă o pregătire profesională adecvată. Angajarea lor a fost condiționată de obținerea unei diplome de Preparandie. Profesionalizarea învățătorilor a avut ca scop creșterea calității învățământului &i... Read More

Keywords: învățători, pregătire profesională, Preparandie, conferințele învățătorilor, reuniunile învățătorilor

Viața cotidiană a grănicerilor înainte și după Marea Unire. Pichetele grănicerești: alimentație, igienă, festivism

Andreea DASCĂLU


Abstract:

Viața grănicerilor, s-a desfășura în cadrul comunelor grănicerești după o serie de reglementări politico-administrative ale Curții de la Viena. Instituțiile imperiale s-au îngrijit de asigurarea unui nivel de trai ridicat, emițând o serie de dispoziții, privitoare la soluționa... Read More

Keywords: grăniceri, pichete grănicerești, viață cotidiană, alimentație, igienă, festivism

Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (VI)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fiind, în întreaga perioadă interbelică, susținerea activităților științifice, mai ales în rândul studenților și publi... Read More

Keywords: Universitatea din Cluj, Rectorat, Senat Universitar, fonduri universitare, studențime

Școala de la Nürnberg și începuturile ex-libris-ului artistic

Clara FULEA


Abstract:

Gravorii și pictorii care fac parte din „Școala de la Nürnberg” și, în special, cei din grupul „micilor maeștri” (kleinemeister) au transformat ex-libris-ul, dintr-o simplă marcă de proprietate, care reproducea doar blazonul sau numele proprietarului, într-o op... Read More

Keywords: ex-libris, istoria artei, istoria cărții, cultură, gravori, heraldică, Europa

Pavilioanele Expoziției jubiliare din 1906

Ioana REPEDE


Abstract:

În Expoziția jubiliară din 1906 au funcționat diferite pavilioane românești și străine, organizate la cererea guvernului și a unor importante personalități politice și culturale. De asemenea, au funcționat și pavilioane ale unor întreprinzători particulari: Societatea meseria... Read More

Keywords: Expoziția jubiliară din 1906, Palatul Artelor, pavilioane, expozanți, concursuri, parade

Războiul de întregire națională la granița Moldovei

Mirela TOPOLICEANU


Abstract:

Marele Război, numit și Războiul de Întregire Națională, a fost un uriaș efort militar și civil al Statului român, din perioada 1916-1918. De prin toate satele Neamțului au fost mobilizați la oaste, mai ales tinerii țărani, care nu erau instruiți și echipați corespunzător, pentru ... Read More

Keywords: Marele Război, Moldova, Armata Română, Familia Regală societatea civilă, ope-rațiuni militare

Comportament matrimonial în comunitatea ortodoxă din Susenii Bîrgăului între 1901-1930

Iulius-Liviu UȘERIU


Abstract:

Explorarea comportamentul matrimonial, din Susenii Bîrgăului, în primele trei decenii ale secolului XX, oferă date despre interacțiunea dintre indivizi, familie și societate și a raporturilor cu autoritățile ecleziastice sau laice. Dinamica nupțialității a fost puternic influențată d... Read More

Keywords: Susenii Bîrgăului, Marele Război, regim demografic, statistică demografică, comportament matrimonial, căsătorii

Recenzie: Diana Mandache, Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregirea României

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Diana Mandache, Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregirea României, traducere de Lia Decei, București: Editura Corint Books, 2016, 320 p.

Keywords: Diana Mandache, Viva regina Maria! Un destin fabulos în reîntregirea României

Recenzie: Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari. Alexandru Vaida Voevod

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari. Alexandru Vaida Voevod, Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2018, 256 p.

Keywords: Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari. Alexandru Vaida Voevod

Recenzie: Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri

Adriana ZAHARIA


Abstract:

Recenzie: Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, București: Editura Rao Books, 2017, 816 p. 

Keywords: Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri

Recenzie: Oliver Jens Schmitt, România în 100 de ani. Bilanțul unui veac de istorie: Urmat de un dialog cu Marian Voicu

Cora BRUMARU


Abstract:

Recenzie: Oliver Jens Schmitt, România în 100 de ani. Bilanțul unui veac de istorie: Urmat de un dialog cu Marian Voicu, traducere de Wilhelm Tawinskl, București: Editura Humanitas, 2018, 134 p. 

Keywords: Oliver Jens Schmitt, România în 100 de ani. Bilanțul unui veac de istorie: Urmat de un dialog cu Marian Voicu

Recenzie: Ștefan Lemny, Sensiblitate și istorie în secolul XVIII românesc, ediția a II-a revăzută

Cristian TEODORU


Abstract:

Recenzie: Ștefan Lemny, Sensiblitate și istorie în secolul XVIII românesc, ediția a II-a revăzută, postfețe de Elena Bedreag și George Neagoe, Iași: Polirom, 2017, 315 p.

Keywords: Ștefan Lemny, Sensiblitate și istorie în secolul XVIII românesc, ediția a II-a revăzută

Recenzie: Aurel Popp, Între două culturi, editor Dumitru Păcuraru

Robert Marcel HART


Abstract:

Recenzie: Aurel Popp, Între două culturi, editor Dumitru Păcuraru, postfață Pavel Șușară, documentare: Maria Adriana Zaharia, București: Editura RAO, 2017, 471 p. 

Keywords: Aurel Popp, Între două culturi, editor Dumitru Păcuraru