Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Articles from (33)/2018

Introducere

Toader NICOARĂ


Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România: 1 decembrie 1918. Opera legislativă a Consiliului Dirigent

Cristian TEODORU


Abstract:

Istoriografia românească a fost preocupată de contextul activității Consiliului Dirigent și al Unirii din 1918, existând câteva contribuții importante. Realizarea Marii Uniri din 1 decembrie 1918 a fost rezultatul spiritului organizatoric al principalilor lideri naționali transilvă... Read More

Keywords: Marea Unire, Marele Sfat Național, Alba Iulia, Consiliul Dirigent, Iuliu Maniu, opera legislativă

Alexandru Lupeanu-Melin și „Astra” transilvană

BARABAS Claudia Magda


Abstract:

Alexandru Lupeanu Melin a avut o contribuție importantă la creșterea autorității Astrei, una dintre cele mai importante asociații culturale din România. A avut funcții importante în Astra, fiind declarat membru pe toată durata vieții și făcând parte din Comitetul Central. A cond... Read More

Keywords: mentor cultural, Astra, Despărțământul Blaj, școli țărănești, alfabetizare, adunare jubiliară, antirevizionism

Un mare cărturar și publicist ardelean: Elie Dăianu (1868-1956)

Robert Marcel HART, Raluca Maria VIMAN


Abstract:

Studiul de față ne prilejuiește evocarea unei mari personalități, aproape uitate, distinsul cărturar Ilie (Elie) Dăianu. Acesta a fost un mare publicist și orator ardelean, director al „Tribunei”, între anii 1896-1900. Ilie Dăianu a studiat la Blaj, oraș pe care l-a părăsit &ic... Read More

Keywords: preot greco-catolic, cărturar, publicist, Școlile Blajului, Unirea religioasă, Marea Unire din 1918

Revoltă împotriva lumii moderne. Nichifor Crainic și ortodoxismul militant

Adrian Valentin MORARU


Abstract:

Nichifor Crainic, una dintre figurile recunoscute ale peisajului intelectual românesc interbelic. Perioada interbelică, atât de agitată, a avut darul de a radicaliza discuția despre modernizare, occidentalizare și „specificul national” în spațiul românesc. Disputele ... Read More

Keywords: Nichifor Crainic, spiritul critic, conservatorism, ortodoxism, modernism

Mentalitate, educație și instrucție în Armata Română după Marea Unire

Marius POP


Abstract:

După 1918 România Mare s-a confruntat cu mari probleme interne și externe, economice, sociale și politice. Pericolul extern nu a dispărut, deoarece au crescut treptat tendințele revizioniste și revanșarde. Reorganizarea sistemului militar pentru apărarea țării a fost una din cele de în... Read More

Keywords: Marea Unire, România Mare, Armata Română, școli militare, educație militară

Delegația Conziliului Dirigent Român din Sibiu la București

Ovidiu HULEA


Abstract:

Text preluat din Unirea, Ziar Național Cotidian, Blaj, an XXVIII, Număr de propagandă 31-32, 22 decembrie 1918, p. 4. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Ziar Național Cotidian, Blaj, an XXVIII, Număr de propagandă 31-32, 22 decembrie 1918

Recepția de Anul nou la prezidentul Consiliului Dirigent

Ovidiu HULEA


Abstract:

Text preluat din Unirea, Ziar Național Cotidian, Blaj, an XXVIII, nr. 11, 19 ianuarie 1919, pp. 1-2. (Silviu-Larion NICOARĂ)

Keywords: Unirea, Ziar Național Cotidian, Blaj, an XXVIII, nr. 11, 19 ianuarie 1919

Cuvântul Basarabiei la Unirea Transilvaniei

Teofil IONCU


Abstract:

Text preluat din Onisifor Ghibu, Dela Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui proces istoric – Insoțită de 186 documente, vol. I, Cluj, 1926, pp. 436-440. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Onisifor Ghibu, Dela Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui proces istoric – Insoțită de 186 documente, vol. I, Cluj, 1926

Unitatea sufletească (Material pentru conferință poporală)

Ion AGÂRBICEANU


Abstract:

Text preluat din Transilvania, an 67, nr. 1, ianuarie-februarie 1936, pp. 23-29. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Transilvania, an 67, nr. 1, ianuarie-februarie 1936

Cum putem cimenta unirea noastră

G. PREDA


Abstract:

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929, pp. 245-250. (Mihai Teodor NICOARĂ)

Keywords: Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929

Albumul celor din 1918

Vasile NETEA


Abstract:

Text preluat din Vasile Netea, Publicistică, II, Scrieri din anii de refugiu 1940-1944. Pentru Transilvania, vol. 1-2. Ediție îngrijită de Fundația Culturală „Vasile Netea”, președinte: Dimitrie Poptămaș, „Petru Maior” University Press Tîrgu-Mureș 2015, ... Read More

Keywords: Vasile Netea, Publicistică, II, Scrieri din anii de refugiu 1940-1944. Pentru Transilvania, vol. 1-2. Ediție îngrijită de Fundația Culturală „Vasile Netea”

Cafeaua și ceaiul. Noi obiceiuri alimentare în Moldova și Ţara Românească

Olivia SENCIUC


Abstract:

Cronici, însemnări ale călătorilor străini și ale solilor, scrisori, foi de zestre și diate, liste de cheltuieli, condici mănăstirești și domnești, pitace, liste cu produsele comercializate și catagrafii, toate laolaltă fac posibilă reconstituirea, din perspectivă antropologică, a pove... Read More

Keywords: cafea, ceai, obicei, cafea, cafegii

Militantismul național, social și cultural al femeilor ardelene în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX (III)

Simona NICOARĂ


Abstract:

 În Transilvania secolului al XIX-lea efortul de organizare în asociații, societăți, reuniuni, cu caracter filantropic și cultural a cuprins, nu numai elita masculină, ci și un număr mare de personalități feminine: soții de profesori, învățători, medici, avocați etc. Cea... Read More

Keywords: Transilvania, Basarabia, Bucovina, elită națională, asociații culturale, militantism feminin, cultură, filantropie

Învățătorul în universul școlar din Transilvania (1867-1918)

Cristian LUPU


Abstract:

În secolul al XIX-lea și începutul se colului XX a crescut masiv numărul școlilor și s-au îmbunătățit condițiile de educație și igienă. Legislația școlară austro-ungară a stabilit, cu exactitate, mărimea clădirii școlare, locul pe care aceasta trebuia așezată, materiale... Read More

Keywords: dualismul austro-ungar, școala, învățătorul, elevii, igiena școlară

Donații, fonduri și fundații la Universitatea din Cluj, 1920-1947 (VII)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Constituirea fondurilor universitare a fost rezultatul unor inițiative din partea conducerii Universității clujene sau propuneri ministeriale, scopul lor fiind, în întreaga perioadă interbelică, susținerea activităților științifice, mai ales în rândul studenților și publi... Read More

Keywords: Universitatea din Cluj, Rectorat, Senat Universitar, fonduri universitare, studențime

Ecoul internațional al Expoziției naționale din 1906

Ioana REPEDE


Abstract:

Prestigiul și recunoașterea efortului depus, pentru organizarea Expoziției naționale a Jubileului regal din 1906 s-a resimțit și la nivelul internațional. Vizitatorii străini ai Expoziției au fost personaje politice importante ale epocii. Presa română prelua aceste articole și le publica, i... Read More

Keywords: Jubileele regale, Expoziția națională, Carol I, presă, oaspeți străini

Moravurile românești din secolul al XIX-lea, în literatura călătorilor străini

ASZALOS Ildikó-Lucia


Abstract:

În secolul al XIX-lea numărul călătorilor străini, care au călătorit în Țările Române, a fost tot mai mare. Unii călători veneau din interese personale, alții pe motive politice, diplomatice sau științifice. Aceștia rămâneau printre locuitorii Țărilor române, u... Read More

Keywords: Țările Române, mentalități, moravuri, călători străini, jurnale, memorii

Suferințele Maramureșului interbelic sub lupa presei românești

Dan Horațiu VESCAN


Abstract:

Presa Maramureșului istoric interbelic a avut o evoluție fluctuantă, raportat la apariții, dar a reușit să surprindă sintetic o serie de teme politice și social-economice ale vremii. În paginile ziarelor erau aprig discutate subiecte precum: litigiile internaționale asupra granițelor Maramur... Read More

Keywords: Maramureș, interbelic, presă, suferință, sărăcie, moarte infantilă, alcoolism, furt, vagabondaj

Ex-libris-uri ale unor nobili din Transilvania secolelor XVII-XVIII

Clara FULEA


Abstract:

Condițiile economice din Europa Răsăriteană au făcut ca producția de carte tipărită și cea de ex-libris-uri să se dezvolte rapid în secolele XV-XVI. În Transilvania și restul României cărțile erau rare pentru că tipărirea lor era costisitoare iar numărul tipografi... Read More

Keywords: ex-libris, Transilvania, personalități istorice, heraldică, istoria cărţii, cultură

Violența și teoriile criminalității în societatea românească contemporană

Mihai NEGUSTOR


Abstract:

Violența este una dintre temele de actualitate ale antropologiei istorice. Aceasta își găsește loc în noul areal de subiecte al istoricilor, pe lângă fenomene precum: corpul, moartea, alimentația, religiozitatea, disciplina, reprezentarea, imaginarul etc. Reducând fenomenul vio... Read More

Keywords: violența, teoriile criminalității, secolul XX, moartea violentă, societatea românească interbelică

Recenzie: Alexandrina Cuțui, Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Recenzie: Alexandrina Cuțui, Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918, București: Editura Militară, 2018, 360 p.

Keywords: Alexandrina Cuțui, Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918

Recenzie: Sabina Cantacuzino, Ştefan Constantinescu, Din viața familiei I. C. Brătianu: războiul 1914-1919

Clara FULEA


Abstract:

Recenzie: Sabina Cantacuzino, Ştefan Constantinescu, Din viața familiei I. C. Brătianu: războiul 1914-1919, Iași: Tipo Moldova, 2017, 447 p.

Keywords: Sabina Cantacuzino, Ştefan Constantinescu, Din viața familiei I. C. Brătianu: războiul 1914-1919

Recenzie: Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, coord. Ioan Scurtu

Cora BRUMARU


Abstract:

Recenzie: Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, coord. Ioan Scurtu, Iași: Editura Tipo Moldova, 2017, 344 p.

Keywords: Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, coord. Ioan Scurtu

Recenzie: Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei: studii și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, vol. II

ASZALOS Ildikό-Lucia


Abstract:

Recenzie: Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei: studii și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, vol. II, Iași: Editura Tipo Moldova, 2017, 314 p.

Keywords: Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei: studii și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, vol. II

Recenzie: Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri. Note. Impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri. Note. Impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București: Editura Humanitas, 2018, 267 p.

Keywords: Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie, 1916-1918. Amintiri. Note. Impresii, ediție și studiu introductiv de Daniel Cain

Recenzie: Daniel Dieaconu (coord.), Carol al II-lea și sfârșitul democrației. Un rege, un cult, o camarilă

Mirela TOPOLICEANU


Abstract:

Recenzie: Daniel Dieaconu (coord.), Carol al II-lea și sfârșitul democrației. Un rege, un cult, o camarilă, Piatra-Neamț: Editura Cetatea Doamnei, 2018, 400 p.

Keywords: Daniel Dieaconu (coord.), Carol al II-lea și sfârșitul democrației. Un rege, un cult, o camarilă

Recenzie: Radu Stancu, Pedeapsa cu moartea în România comunistă, București: Editura Cetatea de Scaun, 2017, 302 p.

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Radu Stancu, Pedeapsa cu moartea în România comunistă, București: Editura Cetatea de Scaun, 2017, 302 p.

Keywords: Radu Stancu, Pedeapsa cu moartea în România comunistă