Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Articles from (35)/2019

Istoria elitelor, încotro?

Simona NICOARĂ


Intelighentia ardeleană și mesianismul ei de dincolo de Carpați în secolul al XIX-lea

Simona NICOARĂ


Abstract:

O temă importantă în istoriografia românească este rolul cultural și științific al intelighentiei ardelene, la est și sud de Carpați, pe parcursul veacului al XIX-lea, până la Marea Unire din 1918. Memorialistica, corespondența, articolele de presă, biografiile sunt sur... Read More

Keywords: intelighentia ardeleană, cărturari, dascăli, publiciști, mesianism național; l’intelligentsia transylvanienne, écrivains, enseignants, publicistes, messianisme national

„Bonjuriștii” și „duelgii”

Adrian Valentin MORARU


Abstract:

Tema modernizării societății românești se află în sfera de interes a istoriografiei. Ea tratează ansamblul de idei și concepții culturale, sociale și politice, care au influențat expansiunea modernității românești. Procesul a început în prima jumătate a secolului ... Read More

Keywords: cultură, ideologie, modernizare, oocidentalizare, revoluție; culture, idéologie, modernisation, ocidentalisation, révolution

Elita științifică și darwinismul

George Andrei IAVORENCIUC


Abstract:

În cadrul studiu am analizat felul în care a fost asimilată teoria evoluției enunțată de Charles Darwin în România, pe parcursul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Un filosof al științei Mircea Flonta (inspirat de dezbaterile din filozofia și istoria biolog... Read More

Keywords: știință, teorii științifice, Charles Darwin, darwinsm, polemică științifică; science, scientific theories, Charles Darwin, Darwinism, scientific controversy

Persecuții politice asupra învățătorilor români din Transilvania. Cazul David Pop

Cristian LUPU


Abstract:

La începutul secolului al XX-lea soarta învățătorimii, ca cea a întregii intelectualități a fost neliniștită, fiind permanent suspectată de conspirație contra autorităților locale și statale austro ungare. În perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) rolul învă... Read More

Keywords: dualismul austro-ungar, învățători, intelectuali, servicii secrete, persecuții naționale; Austro-Hungarian dualism, teachers, intellectuals, secret services, national persecution

Curtea și „societatea de curte” sub Matei Basarab (1632-1654) (I)

Toader NICOARĂ


Abstract:

Matei Basarab a întreprins în cei 22 de ani de domnie o activitate cultural-ctitoricească fără precedent în istoria țării și a Bisericii. Preluarea tronului Valahiei, de către Matei Vodă, s-a realizat pe fondul confruntărilor dure dintre acesta și boierimea grecească. În v... Read More

Keywords: Țara Românească, Matei Basarab, curte, societate de curte, ctitorii religioase și civile; Valachie, Matei Basarab, la cour, société de cour, fondations religieux et civils

Istoria ca datorie patriotică – Silviu Dragomir (1 martie 1888, Gurasada – 23 februarie 1962, București)

Greta-Monica MIRON


Abstract:

Studiul reprezintă o incursiune în biografia unui mare istoric ardelean, fost profesor la Universitatea din Cluj: Silviu Dragomir. Viața sa a pornit dintr-un sat hunedorean, dintr-o familie de notar, care la- încurajat să facă studii serioase. Traseul studiilor lui Silviu Dragomir este inter... Read More

Keywords: istoric, Silviu Dragomir, Universitatea din Cluj, profesor universitar, istoria bisericii, La Revue de Transylvanie; historian, Silviu Dragomir, University of Cluj, university professor, church history, La Revue de Transylvanie

Consiliul Dirigent și demersurile înființării Universității românești din Cluj (1919)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Aspirația întemeierii învățământului universitar a fost formulată înainte de 1918. Autoritățile politice au respins toate memoriile românești referitoare la această chestiune, admițâ ndu-se doar funcționarea unei Academii juridice germane la Sibiu, la care au &... Read More

Keywords: Consiliul Dirigent, Universitatea românească din Cluj, comisia universitară, Onisifor Ghibu; Conseil Dirigeant, Université roumaine de Cluj, commission universitaire, Onisifor Ghibu

Recenzie: Stelian Tănase, Conversații cu Regele Mihai

Corina BRUMARU


Abstract:

Stelian Tănase, Conversații cu Regele Mihai, București: Editura Corint Books, 2018, 280 p.

Keywords: Stelian Tănase, Conversații cu Regele Mihai, Editura Corint Books, 2018

Recenzie: Dan Botez, Ion Gheorghe Maurer: Un intelectual la poarta comunismului

Silviu Caius BEJINARU


Abstract:

Dan Botez, Ion Gheorghe Maurer: Un intelectual la poarta comunismului, Craiova: Scrisul Românesc Fundația-Editura, 2017, 354 p.

Keywords: Dan Botez, Ion Gheorghe Maurer: Un intelectual la poarta comunismului, Scrisul Românesc, 2017

Recenzie: Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Paris: Edition Perrin, 2017, 502 p.

Keywords: Stéphane Courtois, Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Edition Perrin, 2017

Recenzie: Yann Potin et Jean-François Sirinelli (dir.), Générations historiennes XIXe-XXIe siècle

Simona NICOARĂ


Abstract:

Yann Potin et Jean-François Sirinelli (dir.), Générations historiennes XIXe-XXIe siècle, Paris: CNRS Éditions, 2019, 800 p.

Keywords: Yann Potin et Jean-François Sirinelli (dir.), Générations historiennes XIXe-XXIe siècle, CNRS Éditions, 2019