Articles from (36)/2020

Antropologia istorică. Perspective contemporane * Historical anthropology. Contemporary perspectives

Toader NICOARĂ


Keywords: antropologia istorică, perspective contemporane, historical anthropology, contemporary perspectives

Mircea Vulcănescu și „dimensiunea românească a existenței” * Mircea Vulcănescu and „the Romanian dimension of existence”

Adrian Valentin MORARU


Abstract:

Personalitate foarte înzestrată, Mircea Vulcănescu a fost considerat figura reprezentativă a generației de la revista Criterion. A fost sociolog, filosof, profesor, scriitor și publicist. Vulcănescu a făcut parte din echipa de sociologi a lui Dimitrie Gusti, care au cercetat lumea satului rom... Read More

Keywords: Mircea Vulcănescu, firea românului, modernizare, occidentalizare, the nature of the Romanian, modernization, westernization

Miturile de azi și dintotdeauna * Myths today and forever

Simona NICOARĂ


Abstract:

Antropologia istorică este un studiu al omenescului, sub toate registrele sale spațiale și temporale. Vizând fenomene ca arhetipurile, simbolurile, alegoriile mitice, ea își propune să surprindă reprezentări constanate, structuri perene, ale conștiinței colective, care sunt fundamental ... Read More

Keywords: antropologie istorică, conștiință mitică, memorie mitică, mituri, mitologii, festivism colectiv, historical anthropology, mythical consciousness, mythical memory, myths, mythologies, collective festivity

Regimurile totalitare și imaginarul corpului: repere pentru o antropologie comparată * Totalitarian regimes and the imaginary of the body: landmarks for a comparative anthropology

Alexandru-Florin PLATON


Abstract:

Orizonturile ideologice ale fascismului, nazismului și comunismului au valorifi cat, în mod specific, imaginarul corpului politic. Imaginarul corpului în regimurile totalitare a însemnat un proces de recuperare și adaptare, în dispozitive ideologice specifice, a unor imagini și re... Read More

Keywords: imaginarul corpului, ideologii, totalitarism, omul nou, comunism, body imaginary, ideologies, totalitarianism, the new man, communism

In Memoriam. Jean Delumeau (18 iunie 1923–13 ianuarie 2020)

Simona NICOARĂ


Keywords: In Memoriam. Jean Delumeau

Preluarea și inaugurarea Bibliotecii Universității din Cluj * Taking over and inauguration of the University of Cluj Library

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

În 12 mai 1919 a fost preluată, alături de Universitate și Biblioteca Universității, cu scopul de a deveni o instituție științifică și culturală românească. Vechea Bibliotecă a Universității Regale Maghiare din Cluj funcționase, încă din 1872. Constituirea ei fusese un pro... Read More

Keywords: Consiliul Dirigent, Universitatea din Cluj, Biblioteca Universității, patrimoniu științific și cultural, Biblioteca Populară, Board of Directors, University of Cluj, University Library, scientific and cultural heritage, Popular Library

Curtea unui principe cu „fi re împărătească”. Moldova lui Vasile Lupu (1634-1653) * The court of a prince with “royal character”. Moldova of Vasile Lupu (1634-1653)

Toader NICOARĂ


Abstract:

Domnia lui Vasile Lupu în Moldova a constituit una dintre cele mai lungi și prospere epoci de stabilitate, într-un secol traversat de războaie, invazii și epidemii. Lunga perioadă de calm și prosperitate i-a permis domnului organizarea puterii sale politice și economice, în vederea u... Read More

Keywords: Vasile Lupu, Moldova, societatea de curte, putere princiară, curtea princiară, ceremonii, călători străini, court society, royal power, royal court, ceremonies, foreign travelers

Instituțiile medicinei din România în perioada 1830–1874 * The medical institutions in Romania from 1830 to 1874

Lidia TRĂUȘAN-MATU


Abstract:

Studiul acesta analizează începutul procesului de instituționalizare medicală, din Valahia și Moldova (apoi, din 1859, România), începând cu deceniul trei al veacului al XIX-lea până la 1874. Procesul presupune fundamentarea unui sistem medico-sanitar organizat și susțin... Read More

Keywords: legislație medicală, Serviciul sanitar, carantine, departamente medicale, instituții medicale, medical legislation, health service, quarantine, medical departments, medical institutions

Aspecte particulare ale evoluției științei românești la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX * Particular aspects of the evolution of Romanian science at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century

George Andrei IAVORENCIUC


Abstract:

Știința s-a dezvoltat în România în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX. Prin „știință” înțelegem științele fizice și naturale, așa ca fizica, chimia, geologia sau biologia, deși acestea nu au avut întotdeauna forma ș... Read More

Keywords: Regatul României, Universitățile din Iași și București, facultăți de științe, laboratoare științifice, publicații științifice, Kingdom of Romania, Universities of Iași and Bucharest, faculties of science, scientific laboratories, scientific publications

Procesul Memorandului, mitingurile de protest și prima zi a dezbaterilor * The Memorandum process, the protest rallies and the fi rst day of debates

Adriana ZAHARIA


Abstract:

Memorandul a marcat apogeul luptei de emancipare națională a românilor din Transilvania din secolul al XIX-lea. Întreaga mișcare memorandistă a adus problema românească în conştiinţa europeană. Memorandul a fost o petiţie semnată de liderii românilor din Transilvania ... Read More

Keywords: Transilvania, mișcarea națională, procesul memorandiștilor, Cluj, dr. Vasile Lucaciu, Transylvania, the national movement, the Memorandum trial

Horia Petra-Petrescu: impresii de la Conferința de Pace de la Paris * Horia Petra-Petrescu: impressions from the Paris Peace Conference

Corina BRUMARU


Abstract:

Conferința de Pace de la Paris a început la 18 ianuarie 1919, având drept obiectiv dezbaterea noii confi gurații politico-teritoriale și rezolvarea complicatelor probleme economico-financiare rezultate din Primul Război Mondial. Au participat 27 de state, printre care și România, cu n... Read More

Keywords: Paris, Conferința de Pace, diplomație, Horia Petra-Petrescu, Peace Conference, diplomacy

Recenzie: Roger Geaniton, L`Impact de mythe sur l`évolution sociale contemporaine

Simona NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Roger Geaniton, L`Impact de mythe sur l`évolution sociale contemporaine, Saint-Denis: Éditions Publibooks, 2017, 264 p.

Keywords: Roger Geaniton, L`Impact de mythe sur l`évolution sociale contemporaine, Éditions Publibooks, 2017

Recenzie: Mircea Duțu, Pilat din Pont, judecătorul lui Iisus

Mihai NEGUSTOR


Abstract:

Recenzie: Mircea Duțu, Pilat din Pont, judecătorul lui Iisus, București: Editura Neverland, 2018, 192 p.

Keywords: Mircea Duțu, Pilat din Pont, judecătorul lui Iisus, Editura Neverland, 2018

Recenzie: Robert Service, Ultimul țar: Nicolae al II-lea și Revoluția Rusă

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Recenzie: Robert Service, Ultimul țar: Nicolae al II-lea și Revoluția Rusă, traducere din engleză de Irina Negrea, București: Editura Trei, 2019, 415 p.

Keywords: Robert Service, Ultimul țar: Nicolae al II-lea și Revoluția Rusă, Irina Negrea, Editura Trei, 2019

Recenzie: Constantin Corneanu, Sub povara marilor decizii. România și Geopolitica Marilor Puteri, (1941-1945)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Constantin Corneanu, Sub povara marilor decizii. România și Geopolitica Marilor Puteri, (1941-1945), ediția a treia, revăzută și adăugită, Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2019, 656 p.

Keywords: Constantin Corneanu, Sub povara marilor decizii. România și Geopolitica Marilor Puteri, (1941-1945), Editura Cetatea de Scaun, 2019

Recenzie: Eugen Negrici, Literatura română în comunism

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Recenzie: Eugen Negrici, Literatura română în comunism, ediția a III-a, revăzută și adăugită,
Iași: Editura Polirom, 2019, 683 p.

Keywords: Eugen Negrici, Literatura română în comunism, Editura Polirom, 2019