Articles from (1)/2002

EDITORIAL

Toader NICOARĂ


Pentru o antropologie istorică în spaţiul istoriografiei româneşti contemporane

Toader NICOARĂ


Abstract:

Studiul face o trecere în revistă a relaţiilor istoriei cu etnologia şi antropologia şi analizează modul în care istoricii au ajuns să constitue antropologia istorică, o disciplină de frontieră, care contribue într-o manieră convingătoare la progresul cunoaşterii istorice. Su... Read More

Keywords: antropologie, istorie, istoriografie, contemporană, România, moravuri

Istoria familiei şi demografia istorică în România la început de mileniu

Sorina BOLOVAN, Ioan BOLOVAN


Abstract:

Lucrarea realizează în primul rând un excurs privind geneza şi constituirea demografiei istorice pe plan mondial, de la lansarea de către demografii francezi a metodei agregative, la tehnicile „back projection” şi „inverse projection” dezvoltate de specialiştii eng... Read More

Keywords: istorie, familie, demografie, România, mileniu, populașie, disciplină

Preliminarii metodologice pentru o istorie a imaginilor reciproce româno-maghiare

Sorin MITU


Abstract:

Acest articol prezintă câteva aspecte metodologice ridicate de studierea imaginilor reciproce româno-maghiare. El insistă asupra necesităţii comparatismului ca metodă de cercetare, deoarece simpla descriere a imaginilor, scoasă din contextual care le-a generat, este insuficientă. Imaginile reciproce româno-magh... Read More

Keywords: istorie, imaginar, relații, româno-maghiare, tipologie, stereotipuri, antropologie

O perspectivă istorico-antropologică despre naţiune şi naţionalism

Simona NICOARĂ


Abstract:

Naţiunea şi naţionalismul, complicaţiile lor ideologice de-a lungul modernităţii traduc în fond uriaşa complexitate umană, profundele implicaţii imaginare şi atitudinale ale ideii unei comunităţi fraternale, stabile şi securizante. Naţiunea modernă are o dimensiune reală, dar î... Read More

Keywords: istorie, antropolgie, naționalism, imaginar, identitate națională, percepții

Alain Corbin, istoric al sensibilului

Toader NICOARĂ


Preliminariile unei anchete. Atitudinea în faţa morţii în Transilvania la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX

Marius ROTAR


Abstract:

Studiul încearcă să prezinte şantierul unei problematici care începe să fie cultivate şi în istoriografia românească contemporană, anume reconstituirea atitudinilor în faţa morţii în Transilvania la sfârsit de secol XIX şi începutului de secol XX .... Read More

Keywords: atitudine, moarte, Transilvania, discurs, testament, imagini, monumente

Istoria unui şantier ştiinţific: imaginarul corpului uman

Constantin BĂRBULESCU


Abstract:

Studiul se vrea prezentarea unui şantier ştiinţific anume imaginarul corpului uman. Intr-o primă parte sunt prezentate principalele domenii ale cercetării: terminologia părţilor corpului uman, topografia anatomică internă şi externă, fiziologia – versiunea ţărănească, problema sufletu... Read More

Keywords: șantier științific, imaginar, corp uman, fiziologie populară, țărănime

RECENZII

Edward Muir, Ligia Livadă-Cadeschi, Alain Corbin, Francois-Marie Grau, Simona Nicoară, Massimo Livi-Bacci, Slobodan Naumovié, Nicolae Bocşan, Ion Cârja


Abstract:

Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 1999, Recenzie: Dorina Surd.

Ligia Livadă-Cadeschi, De la milăla filantropie. Instituţii de asistarea săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea,Bucureşti, E... Read More

Keywords: recenzie, ritual, propaganda, autori