Articles from (2)/2002

Istorie și violență. Lecturi posibile

Toader NICOARĂ


Abstract:

Relația dintre violență şi societate, dintre violență şi istorie, deşi este evidentă la tot pasul, pare că nu a preocupat pe istorici, decât sub anumite aspecte ale sale. Cel mai adesea, atunci când încercau să expliciteze revoltele, răscoalele sau revoluțiile, ca şi alte d... Read More

Keywords: istorie, violență, răscoale, revolte, teroare, holocaust, război

Violență şi sociabilitate rurală (Transilvania, sec. XVII-XIX)

Barbu ȘTEFĂNESCU


Abstract:

Violența manifestată în grupuri umane mai restrânse, cea de la nivelul comunității săteşti ori al familiei a rămas în cea mai mare măsură în afara discursului istoriografic contemporan. Lacună datorată deopotrivă unei anumite concepții asupra istoriei, care pune accentele pe marile colectivități, ... Read More

Keywords: violență, sociabilitate, grupuri, colectivitate, autoritate, solidaritate, rural

Profilul chiliasmului modern şi geneza mentalității revoluționare

Simona NICOARĂ


Abstract:

Lunga istorie a experienței milenariste (chiliaste) relevă persistența în conştiința colectivă a visului unei milenare perioade de pace şi fericire. Exclusă din dogma oficială creştină ca alegorie spirituală (Sf. Augustin) această viziune a subzistat în religia populară. În... Read More

Keywords: chiliasm, mentalitate, revoluție, utopie, realitate socială, ideologii

Violență şi revoluție în lumea rurală din Oltenia la 1848

Nicolae MIHAI


Abstract:

“Umanizarea trecutului”, proces prin care discipline precum istoria mentalităților şi imaginarului sau mai recent antropologia istorică şi-au adus contribuția, au permis istoricului să abordeze şi alte subiecte, precum violența. Acest fapt am încercat să-l evidențiez în ... Read More

Keywords: violență, revoluție, lumea rurală, Oltenia, agresivitate, certuri, solidarități, imaginar, propagandă

Umbrele crimei. Asupra unui presupus caz de violență maximă în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea

Marius ROTAR


Abstract:

Acceptând ideea că violența trebuie să fie cercetată sub multiplele sale aspect care îi trasează o valoare nu discretă, ci continuă, cercetarea de față îşi propune să analizeze un presupus caz de violență maximă, localizat la mijlocul secolului al XIX-lea în Transilva... Read More

Keywords: violență, Transilvania, Jankelevitch, moarte, criminalitate, atitudine

A cincea mineriadă (18-22 ianuarie 1999). Două perspective jurnalistice

Ruxanda CESEREANU


Abstract:

A cincea mineriadă, din 1999, este cel mai vizibil rodul narcisismului şi grandomaniei liderului sindical Miron Cozma, care o instrumentează pentru a-şi camufla statutul de infractor cu mai multe procese pe rol, dar şi pentru a-şi consolida o viitoare poziție politică. Perspectiva Puterii şi acee... Read More

Keywords: mineriadă, perspective, PDSR, comunism, totalitarism, România, opoziție, violență

Semnificații ale (non)violenței politice în revoluțiile central şi est europene din 1989. Violența în revoluția românã

Sidonia GRAMA


Abstract:

Dincolo de unele semnificații definitive proferate de analişti şi în pofida tentației de a încheia expeditiv capitole trecute pe fondul accelerării istoriei şi a mutării centrelor de interes în alte zone vulnerabile ale începutului de secol XXI, rămân încă din ... Read More

Keywords: violență politică, revoluții, europene, 1989, România, elite, accelerare, imagini

JEAN DELUMEAU, istoric al sentimentului religios şi al sensibilităților colective

Alexandru-Florin PLATON


Abstract:

Cunoscut publicului român prin lucrările sale dedicate fricii şi prin cele dedicate imaginarului lumii de dincolo, Jean Delumeau este autorul unei opera istoriografice impresionante, aproape fără egal în istoriografie.

Profesor de istorie modernă la ... Read More

Keywords: Delumeau, sentiment, religios, sensibilități colective, frică, insecuritate, imaginar, medieval

RECENZII

René Gallissot, Mondher Kilani, Annamaria Rivera, Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier, Richard Pottier, Gérald Gaillard, Jean-Jacques Wunenburger, Claude Rivière, Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović, Otilia Hedeşan, Shani D’Cruze, George


Abstract:

René Gallissot, Mondher Kilani, Annamaria Rivera, L’imbroglio ethnique. En quatorze mots clés, Éditions Payot, Collection Anthropologie, Lausanne, 2000, Recenzie:  Alexandru SIMON

Marie-Odile Géraud, Olivier Leservoisier, Richard Po... Read More

Keywords: recenzii