Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Articles from (3)/2003

Statutul juridic al femeii în familiile burgheze din Clujul secolului al XVI-lea

Rüsz-Fogarasi ENIKÓ


Abstract:

Statutul juridic al femeii în familiile burgheze din Clujul secolului al XVI-lea este o problemă complexă, iar sursele sunt unilaterale – reflectă lumea preponderant masculină, a acelei vremi.

Lucrarea de față se bazează direct sau indirect pe acte... Read More

Keywords: statutul femeii, burghezie, Cluj, Transilvania, judecată, documente

Relațiile călătorilor străini despre statutul femeii în familia tradițională românească din secolul al XVIII-lea

Mihaela GRANCEA


Abstract:

În epoca premodernă familia devine locul privilegiat de investiție afectivă şi de reculegere intimă; aici individul se adăposteşte de cenzurile comunității. Pe de altă parte, în familie ca şi în societate, se petrec evenimente care presupun o lentă şi nedramatică reaşezare... Read More

Keywords: călători, statutul femeii, familie, români, moravuri, tradiționale, cultură

Priviri de unguri, chipuri de românce: imagini de gen la începutul epocii moderne

Melinda MITU, Sorin MITU


Abstract:

Studiul de față analizează câteva texte maghiare referitoare la feminitatea românească, aparținând unor autori din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Analiza se concentrează asupra metamorfozelor pe care le cunoaşte tehnica privirii. Relatările călătorilor maghiari sunt pl... Read More

Keywords: unguri, români, imagini, epoca modernă, Transilvania, romantism, țărănime

Căsătoria şi familia în satul românesc din Arhiepiscopia ortodoxă a Transilvaniei (1899-1916)

Valeria SOROȘTINEANU


Abstract:

În spațiul imperiului habsburgic, şi în cazul națiunii române, se observă până la începutul secolului al XX-lea că familia păstrează multe din elementele unei familii de tip patriarhal. Pentru spațiul rural, aşa cum era de aşteptat, colectivitatea este în mod... Read More

Keywords: căsătorie, sat românesc, Transilvania, Arhiepiscopie, concubinaje, motivații, rurale

Imagini ale femeii în literatura şi presa românească arădeană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Loredana STEPAN


Abstract:

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, imaginea femeii a început să fie modelată de mecanismele presei de mare tiraj. Publicistica românească din Transilvania a definit ideologia feminismului sub 2 aspecte: unul care releva importanța socială, politică, culturală şi națională a... Read More

Keywords: imagini, femeie, literatura, Arad, religios, moral, reprezentări

Cerința socială şi comportamentul matrimonial în Dioceza reformată Odorhei la sfârşitul secolului al XIX-lea

Kolumbán ZSUZSÁNNA


Abstract:

Pentru a putea vedea mai just societatea şi pe cei ce trăiesc într-însa, trebuie mai întâi să cunoaştem ierarhia valorică pe care a stabilit-o, drept etalon, omul dornic de a-şi satisface necesitățile şi de a se autorealiza. Cum era formulată această ierarhie valorică, ... Read More

Keywords: comportament, matrimonial, Odorhei, social, mentalitate, comunitate, ierarhie

Familia săsească între ideologie şi demografie

Bogdan CRĂCIUN


Abstract:

De-a lungul întregului secol al XIX-lea şi la începutul celui de-al XX-lea se poate constata o tot mai intensă preocupare a comunității săseşti din Transilvania, legată de propria evoluție demografică. Născută odată cu cristalizarea conştiinței naționale moderne, această preocu... Read More

Keywords: ideologie, demografie, sași, Transilvania, sentimente, familie

Întemeierea unei gospodării, Fundu Moldovei, 1928

Paul H. STAHL


Abstract:

În acest studiu sunt prezentate cele două modalități tipice ale înființării unei gospodării în societatea țărănească din România:

1. Crearea unui menaj într-o locuință nouă, pe o proprietate nouă, separată de părinți.Read More

Keywords: gospodărie, Moldova, 1928, generații, teren, monografie

Friends, Lovers, Rivals, Enemies: Blood-brotherhood on an Early-Modern Balkan Frontier

Wendy BRACEWELL


Abstract:

The paper explores the institution of frontier ‘pobratimstvo’ or blood-brotherhood on the three-way frontier between the Habsburg Monarchy, the Venetian Republic and the Ottoman Empire. This practice throws into relief the contradictions between official state and church attempts to regulate b... Read More

Keywords: friends, enemies, Balkan, frontiers, religious, division, populations

Programul Generații şi Gen. Un proiect trans-național destinat studierii dinamicii familiale şi a relațiilor familiale din societățile confruntate cu fertilitate scăzutã şi îmbătrânire progresivă

Cornelia MUREȘAN


Abstract:

Schimbările populației şi familiei de la începutul mileniului trei pun la încercare societățile industriale şi în special statul şi partenerii lui sociali. Printre multiplele provocări cele care privesc familia şi dinamica ei sunt greu de monitorizat, mai ales că ele se dezvolt... Read More

Keywords: familie, fertilitate, societăți, relații, generații, îmbătrânire

Originile secularizării în cultura română. Secolele XVII-lea - XVIII

Simona NICOARĂ


Abstract:

Secolele XVII-XVIII au însemnat în întreaga Europă, dar în intensități şi contururi diferite, o epocă de marginalizare subtilă a valorilor şi a simbolurilor tradiționale, prioritar creştine, şi o înclinare spre valorile mundane, spre tot ce ținea de sfera senzorial... Read More

Keywords: secularizare, origini, cultura română, naționalism, conștiință, revelație creștină

RECENZII

Simona Nicoară, Jack Goody, Gisela Bock, Simona Stiger, Ghizela Cozma, Enikö Magyari Vincze, Ovidiu Pecican, Corneliu Pădurean, Lily Rain, Pascal Dupuy, Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikõ, Virgiliu Țârău, Anthony D.


Abstract:

Simona Nicoară, Națiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, Recenzie: Ioan-Aurel POP

Political systems and definitions of gender roles, Ed. Ann Katherine Isaacs, Editioni Plus, Università di Pisa, 2001, Recenzie: Marian Z&... Read More

Keywords: recenzii