Articles from (4)/2003

Istoria și antropologia corpului uman

Constantin BĂRBULESCU


Metafora „corpul politic” în cultura medievală a Occidentului latin (secolele XIII-XIV)

Alexandru-Florin PLATON


Abstract:

Analiza metaforei „corpului politic” în cultura medievală a Occidentului latin în secolele XIII – XIV, este realizată pe un corpus bine circumscris de texte, şi anume:

- De regimine principum (elaborat în jurul anului 1285 de Ae... Read More

Keywords: metafora, politic, medieval, Occident, stat, corp, divin, uman

Corpul, o metaforă în durata lungă! Avatarurile reprezentării corpului între teologie, istorie şi antropologie

Simona NICOARĂ


Abstract:

Mentalitatea greacă şi-a apropiat inaccesibilul, l-a exprimat prin familiarul vocabular corporal, pentru a stabili şi a înlesni punțile dintre divin şi terestru, dar şi antinomia lor. Vârsta arhaică a corporeității greceşti ignora distincția dintre suflet şi corp, sistemul simbolic... Read More

Keywords: corp, mentalitate, metaforă, teologie, istorie, antropologie, individualitate, creștinism

Cadavre, cimitire, crematorii sau despre corp ca şi rest în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Marius ROTAR


Abstract:

Temă aproape inexistentă în istoriografia românescă, datorită unor motive mai mult sau mai puțin obiective, problematica cadavrului, cimitirelor, crematoriilor sau a corpului ca şi rest poate constitui temeiul unei anchete aparte, ce se situează, datorită subiectului în sine, &ic... Read More

Keywords: cremațiune, Transilivania, cadavre, cimitir, înmormântări, percepții

„Trupul țării” în discursul patrimonial din a doua jumătate a secolului XIX şi în prima parte a secolului XX: ceremonii, excursii, cartografii

Andi MIHALACHE


Abstract:

Articolul de față evocă o epocă în care a călători însemna să confirmi, simbolic, o hartă, iar a comemora să revendici, indirect, nişte teritorii. El evocă, din punctul de vedere al istoriei culturale, câteva exemple extrase din ceremonialul regal, din reperele turismului patr... Read More

Keywords: discurs, ceremonial, solidaritate etnică, peisaj, cotidian, valori, societăți, conștiință patrimonială

Trei ipostaze ale corpului feminin sau despre sexualitate şi sacru

Carmen HULUȚĂ-MIHALACHE


Abstract:

Cercetarea de față, de natură etnologică, încearcă să construiască un obiectde studiu insolit: reprezentările corpului feminin în societatea tradițională românească.

După o trecere în revistă a statutului femeii în societate... Read More

Keywords: ipostaze, corp, feminin, sexualitate, sacru, societate țărănească, reprezentări

Trup şi vindecare în ritualul descîntatului

Cristina-Alexandra POP


Abstract:

Se poate afirma că, cel mai adesea, descântecul pune în scenă o situație terapeutică. Facem aluzie la metafora spectacolului dramatic, căci fenomenul descântatului se manifestă ca un soi aparte de „psihodramă”, în care bolnavul, descântătorul şi asistenț... Read More

Keywords: vindecare, ritual, om, sănătate, psihodramă, fenomen, inteligibil

Reprezentările menstruației şi ale sângelui menstrual. Studiu de caz

Constantin BĂRBULESCU


Abstract:

Cercetarea este un studiu de caz de factură etnologică şi se bazează pe ancheteorale desfăşurate în două comune, una din Oltenia – Corlățel, județul Mehedinți şi o alta din județul Cluj: Rîşca – şi un oraş – Cluj-Napoca.

... Read More

Keywords: reprezentări, menstruație, igienă, terminologie, Cluj, studiu de caz

PAUL H. STAHL

Constantin BĂRBULESCU


CORPUL OMULUI ŞI VIAȚA SOCIALĂ: SÂNGELE - Convorbiri cu Paul H. Stahl

Constantin BĂRBULESCU


Semiotica şi practica discursivă

Delia MARGA


Abstract:

Din moment ce istoria ca ştiință este interpretarea semnelor trecutului, integrarea ei în câmpul mai larg al semioticii nu este surprinzătoare. Domeniul semioticii este, potrivit lui Ch. Morris, unul dintre fondatorii acestei discipline, domeniul lumii înconjurătoare, a cărui descr... Read More

Keywords: semiotică, practică discursivă, limbaj, viață socială, semne, instrument, trecut

Diplomele de înnobilare - o istorie culturală a nobilimii transilvănene în secolul al XVII-lea

Ionuț COSTEA


Abstract:

Cercetarea se bazează pe o singură categorie de surse – diplomele de înnobilare – bine circumscrise spațial dar şi temporal: Transilvania secolului al XVII-lea.

Suportul documentar al investigației propuse aduce în atenția cercetării at... Read More

Keywords: diplome, înobilare, istorie culturală, nobilime, Transilvnia, posesiuni, politica

Statele Unite ale Austriei Mari. O analizã pe marginea proiectului lui Aurel C. Popovici

Alexandru SIMON


Abstract:

Geniul Austro-Ungariei acoperea o monarhie în suspans şi o constantă sursă de tensiune. Propunerile de “degajare” a tensiunii se înmulțesc spre 1900. Una dintre acestea îi aparține lui A.C. Popovici, el oferind o rezolvare mitică şi națională a problemei austro-ungar... Read More

Keywords: Austria Mare, analiză, proiect, Popovici, imperiu, sistem, fidelități

RECENZII

Francesco Guida, Adrian Majuru, Alexandru-Florin Platon, Cristina Oghină- Pavie, Jacques-Guy Petit, Ion Muşlea, Maria Cuceu, Doru Radosav, Dan Horia Mazilu, Jan Bremmer, Herman Roodenburg, Louis Roman, Radu Ştefan Vergatti, Magdalena Crăciun, Maria Grecu,


Abstract:

Francesco Guida, La Romania contemporanea. Momenti e questioni di storia, Collana “Rivista della Fondazione Europea Drăgan”, nr. 19, Edizioni Nagard, Milano, 2003, Recenzie: Ion Cârja

Adrian Majuru, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de exist... Read More

Keywords: recenzii