Articles from (5-6)/2004

Oamenii și moartea în societatea românească

Toader NICOARĂ


Istoricul şi moartea. Un itinerar

Toader NICOARĂ


Abstract:

Studiul reface itinerariul preocupărilor de istorie a atitudinilor în fața morții, maniera în care moartea ca fenomen istoric, ca fapt istoric total, a intrat într-o manieră sistematică în câmpul de interes al istoricilor, devenind o problematică centrală a istoriei me... Read More

Keywords: istoric, itinerar, moarte, istoriografie, atitudini, mentalități, tendințe

Monumentul funerar transilvan între Renaşterea târzie şi neoclasicism

Nicolae SABĂU


Abstract:

Studiul încearcă în premieră o prezentare sintetică comparativă a reprezentării morții pe monumentul funerar din Transilvania, atât din perspectiva evoluției unei sensibilități în fața morții, de la Renaşterea târzie, trecând prin baroc la neoclassicism, dar... Read More

Keywords: monument, Transilvania, funerar, Renaștere, neoclasicism, plastica, metamorfoza, individ

Reprezentarea „Ireprezentabilului”. Chipurile Morții în iconografia românească (secolele XVIII-XIX)

Cristina BOGDAN


Abstract:

Studiul subliniază importanța iconografiei pentru istoria mentalităților, trecând în revistă, într-o primă fază, preocupările sistematice ale unor istoriografii occidentale pentru o asemenea cercetare. În mod special, în cazul morții, reprezentarea „ireprezenta... Read More

Keywords: reprezentare, ireprezentabil, chipuri, moarte, iconografie românească, imagini, mentalități

Death and Remembrance in Late Medieval Sighişoara (Segesvár, Schässburg)

Mária Lupescu MAKÓ


Testamentele maghiare din Transilvania premodernă

Ildikó HORN


Abstract:

Studiul are în vedere descrierea unui program amplu de editare a testamentelor Transilvane din perioada premodernă, adică epoca Principatului. După o prezentare a istoriografiei problemei, autoarea face o prezentare a proiectul de publicare şi prelucrare a testamentelor. Aceasta a împărț... Read More

Keywords: testamente, maghiar, Transilvania, nobilime, relații, justificări

Sensibilitatea față de moarte în testamentele din Oltenia premodernă şi modernă (1700-1870)

Nicolae MIHAI


Abstract:

Prezentul studiu îşi propune să ofere o nouă perspectivă asupra morții în spațiul românesc, plecând de la surse încă puțin cunoscute sau folosite în istoriografie. Este motivul pentru care interesul nostru s-a îndreptat asupra analizei practicii testamenta... Read More

Keywords: sensibilitate, moarte, testamente, Oltenia, societate, parctici, destin, discurs

“Crimă şi pedeapsă”. Aspecte juridice ale morții în Țara Românească (secolele XVII-XVIII)

Ligia Livadă-CADESCHI, Laurențiu VLAD


Abstract:

Articolul de față identifică o serie de ipostaze în care moartea interferează domeniul juridic: 1. moartea ca delict; 2. moartea ca pedeapsă (cu două aspecte posibile, moartea ca “vendetă” și moartea ca pedeapsă pronunțată de judecător); 3. moartea inculpatului survenită pe ... Read More

Keywords: crimă, pepdeapsă, aspecte, juridic, moarte, Țara Românească, legi, culpabilități

La limită sau moartea care iese din schemă: sinuciderea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Marius ROTAR


Abstract:

Considerând acceptată ideea că moartea ca şi concept, la persoana întâi, reprezintă un fapt situat doar la timpul viitor, şi că moartea indiferent de vârsta la care survine este un eveniment prematur, noi punem aceste două direcții în legătură cu ideea sinuciderii. ... Read More

Keywords: moarte, sinucidere, Transilivania, fenomen, infracțiune, percepție, psihic

Moartea şi ritualurile celebrãrii funerare în mediul universitar românesc (1864-1968)

Lucian NASTASĂ


Abstract:

Deşi pare un subiect mai puțin atractiv, prin faptul că de regulă se evită discuțiile despre moarte, aceasta a fost şi va rămâne în veşnicie o realitate vizibilă, care ne înconjoară la tot pasul, obsesia ei ne urmăreşte mereu, pentru că este prezentă în conştiința ... Read More

Keywords: moarte, ritual, celebrare funerară, universitar, mecanism, neființă

Epitaful românesc ortodox din perioada regimului totalitar, sursă pentru investigarea atitudinilor referitoare la moarte

Mihaela GRANCEA


Abstract:

Studiul nostru, rezultat al unei investigații realizate pe teren, în cimitirele urbane reprezentative din Ardeal, a urmărit să surprindă felul în care epitaful ortodox românesc (dar şi momumentul funerar) reflectă atitudini şi sensibilități, reproduce sau remodelează retoricile... Read More

Keywords: epitaf, moarte, totalitarism, inscripții, istoriografie românească, tradiție

Mortul bun şi alte povestiri despre cei care se întorc din lumea de dincolo

Mihaela BĂRBULESCU


Abstract:

Studiul de față este rezultatul unei cercetări pe tema înmormântării efectuate în august 2003 şi martie 2004 în comuna Râşca, județul Cluj. Demersul a plecat de la înregistrarea video a unei înmormântări care a decurs în mare parte conform ritu... Read More

Keywords: moarte, povestiri, trăsături, ritual, popular, incident,

Portrete în oglinzi paralele (Philippe Ariès, Michel Vovelle)

Toader NICOARĂ


Interviu: Michel Vovelle

Cristina BOGDAN


Moarte şi Înviere. Jertfa christică şi justificarea violenței în revoluții (1789 - 1848)

Simona NICOARĂ


Abstract:

Marea Revoluție Franceză din 1789 a fost ea însăşi interpretată ca un eveniment mesianic, de o puternică intensitate, vehiculând un bogat “material” simbolic al mesianism-milenarismului, însăşi proclamarea drepturilor omului şi ale cetățeanului fiind asociată cu r... Read More

Keywords: moarte, înviere, revoluție, jertfă, religie, semnificație, secularism, Ființă Supremă

Evul Mediu şi reprezentarea morții

Adela TOPLEAN


Abstract:

Am încercat, în articolul de față, să evocăm câteva momente de răscruce survenite în reprezentarea morții medievale şi să încercăm să stabilim astfel măsura în care mutațiile importante la nivelul reprezentării au pornit de la, au interferat cu, au fost fr&... Read More

Keywords: Evul Mediu, reprezentări, moarte, Biserică, sistem, mentalități, registru, practici

Images of the Life and the Death of the Mayas of Yucatan, Mexico

Gaspar Baquedano LOPEZ


Death Education in Canada

John D. MORGAN