Articles from (12-13)/2008

Probleme ale antropologiei istorice contemporane (EDITORIAL)

Toader NICOARĂ


Abstract:

  

The myth of natural Death in the Western World

Marina SOZZI


Abstract:

The myth of naturalness as for gentleness constitutes the answer of our age to death and to the specific problem of solitude of the dying person. Such a myth has been constructive, on the one hand, in the specific choices that it has been produced (in particular the idea and practice of palliative care, o... Read More

Keywords: myth of natural death, naturalness and gentleness of death, good death, human transience, the mechanism of the delegation of the thought of death, management of death

Istoria rurală românească şi perspectiva metodologică a antropologiei istorice

Barbu ŞTEFĂNESCU


Abstract:

Studiul reprezintă o pledoarie pentru cercetarea istoriei rurale româneşti cu metodele şi din perspectiva antropologiei istorice. El este în egală măsură un bilanţ istoriografic, în care se regăsesc, cele mai semnificative direcţii în care avem deja rezultate, materializate în studii şi cercetăr... Read More

Keywords: rural history, methodological perspective, advocacy of historical anthropology, deficiency of writing sources, others methodological options, interdisciplinary dialogue

Prinţ şi cerşetor. Atitudini ale elitelor asupra marginalităţii sociale, în Principatele Române (sec. XVIII-XIX)

Ligia LIVADĂ-CADESCHI


Abstract:

Marginalitatea este un concept-imagine (Bronislaw Geremek) care implică reprezentarea societăţii sub forma unui întreg, permiţând tratarea acesteia în termeni de centru şi periferie. Dacă centrul poate fi perceput de o manieră relativ unitară, din punct de vedere al modelului soc... Read More

Keywords: prince, beggar, social marginally, types of marginality, uptown downtown rapport, periphery, social hierarchy, preoccupation for the insurant of the stability, benefaction, poverty

Eroi sau trădători – despre legislaţie şi condamnări în timpul Primului Război Mondial

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Condamnările la moarte în timpul Primului Război Mondial au suscitat până în ziua de astăzi numeroase dezbateri publice sau, istorici şi romancieri au prezentat problematica printr-o relaţionare diferită a modului de abordare. Dacă nu cu mult timp în urmă, Anglia a hotăr&... Read More

Keywords: death, execution, war, soldier, military discipline, military legislation, sovereign power, state, heroes, traitors, human sensibility, scare - fear, Court – Martial

Eroii, conceptualizare, legiferare şi instituţionalizare în România interbelică

Victor-Tudor ROŞU


Abstract:

Studiul următor urmăreşte construirea conceptului de “eroism”, reflectat în discursul oficial şi legislativ din următorii ani de după Primul Război Mondial în România. Se analizează complexitatea politicii guvernamentale şi aşteptările, determinând standardel... Read More

Keywords: concept of “heroism”, the standards, the legislative and official discourse, governmental policy, Interwar Romania, specificity of the Romanian interpretation, „heroes of unification”

Reacţii la unele reglementări asupra avorturilor în România (1936)

Marius ROTAR


Abstract:

The present inquiry is focused on the research of some aspects of the abortions in Romanian Penal Code of 1936. There are analyzed different reactions in Romanian society due to that moment. On the other hand, the present inquiry induces some comparisons with the next transformations in the same topic (fo... Read More

Keywords: abortion, Penal Code, interwar Romania, eugenics, rejection

O scurtă călătorie pe tărâmul miturilor. Mitologia românească

Simona NICOARĂ


Abstract:

Ansamblul de mituri constitutive ale unei culturi formează mitologia, care a străbătut necontenit toate timpurile, din Antichitate până astăzi, adaptându-se aspiraţiilor, idealurilor valorilor pe care le-a dorit, cu prioritate fiecare epocă istorică. Mitologiile de genul teogoniilor, c... Read More

Keywords: myth, mythology, the history of mythologies, mythical tales, theogonys, cosmogonys, antropologys, heroes, rits, need of sacred, sacrality, syncretism

Reprezentări ale trecutului în gândirea politică a lui Constantin N. Brăiloiu

Laurenţiu VLAD


Abstract:

Textul de faţă face referire la două reprezentări ale trecutului, aşa cum s-au conturat ele în gândirea politică a lui Constantin N. Brăiloiu. În mod evident, se înscriu firesc în dogmatica ideologiei conservatoare, dar şi în cea a curentului romantic, ce au tra... Read More

Keywords: Constantin N. Brăiloiu, conservativism, past, patrimony, tradition

Genesis and development of a cultural institution. The Ariodante Fabretti Foundation between anthropology and history

Luca PRESTIA


Le bien commun face à la Société des Nations dans la période de l’entre les deux guerres

Mihaela-Loredana NABĂR


Abstract:

Cet article propose l’analyse de la manière dans laquelle a été perçu le principe du bien commun parmi les acteurs de la Société des Nations, en analysent , en même temps, l’expression pratique du bien commun, comme l’articulation des tous ... Read More

Keywords: Institutions, Bien commun, Idéalisme, Réalisme, Europe Economique

Reforma învăţământului superior şi a Universităţii din Cluj din august 1948

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Anul 1948 a reprezentat pentru România o etapă de distrugere a unor structuri, instituţii sociale, a elitei româneşti, în primul rând. În mod tradiţional spaţiul universitar şi academic românesc fusese un teren al afirmării naţionalismului şi a spiritului ştii... Read More

Keywords: Romanian higher education, The Reform from 1948, University “Babeş-Bolyai”, academic environment, ideological purity, communist conformism and dogmatism, ideological control, “the sovietization” of high Romanian education

Profilul barocului în societatea românească. Idei şi arte plastice vizuale în secolele XVII-XVIII

Cătălina IONESCU


Abstract:

Barocul este expresia unei maturări interioare a sensibilităţilor europene, chiar dacă aceasta nu traduce şi un echilibru; barocul înseamnă contrast, noutate, contradicţie, spirit aventurier şi temere. Barocul a luat naştere printr-o lovitură de teatru şi sub amprenta acesteia ajunge să ... Read More

Keywords: visual plastic arts, Romanian Baroque, origins, 17th and 18th centuries, the cultural and artistic programs, national inheritance, transitive population, visual document, artistic creation

Contribuţii documentare privind introducerea vaccinului antivariolic în Bihor la începutul secolului al XIX-lea

Ioan CIORBA


Abstract:

Între calamităţile care au afectat spaţiul bihorean la începutul secolului al XIX-lea un loc de frunte a fost deţinut de către epidemii. Din rândul acestora, prin pierderile mari de populaţie (în majoritate copii) şi prin impactul economico-social şi mental s-a detaşat variola. Apărută în Transi... Read More

Keywords: Bihor country, the beginning of 19 th century, calamities, epidemic of smallpox and cholera, vaccine, fear and anxiety of population, poverty, Church appeal, action of vaccination

Frecventarea bisericii – aspect al pietăţii populare individuale şi colective, în parohiile greco-catolice din Crişana la mijlocul secolului al XIX-lea

Emilia-Adina GALE


Abstract:

Frecventarea bisericii atestă o „religiozitate trăită”, ca o componentă importantă a devoţiunii colective, dar şi personale. Duminicile şi sărbătorile sunt zile ale vieţii comunitare, graţie întâlnirilor şi modului de petrecere a timpului liber împreună, î... Read More

Keywords: frequentation of the church, Greco-Catholic parish, living religiosity, popular and personal devotion, piety, community life, folk custom, obligations and exceptions, clerical standards and common behavior

Imaginea “neamţului“ în sensibilitatea intelectualităţii năsăudene

Valer Simion COSMA


Abstract:

Intelectualitatea laică apare în Districtul Năsăud numai după procesul militarizării şi după fixarea sistemului educaţional aferent. Dintre absolvenţii primelor generaţii ale Şcolii Normale şi Institutului Militar apare gradual o „intelighentia” laică. În a doua parte ... Read More

Keywords: District of Năsăud, the second part of 19th century, secular intellectuals, elite, educational system, process of militarization, Romanian population, fight for privileges, image of the Austrian administration, affirmation of the Romanian nation

Documente, surse şi atitudune în faţa morţii în spaţiul calvin din Transilvania secolului al XIX-lea

Leonard Arthur HORVATH


Abstract:

Studiul are ca obiectiv prezentarea câtorva surse care sunt obligatorii în studierea atitudinilor şi sentimentelor în faţa morţii la maghiari de religie calvină din Transilvania secolului al XIX-lea. Aceste documente sunt: testamentul, corespondenţa privată şi necrologul, sigur pe... Read More

Keywords: the documents -sources: the will, the privacy correspondence and the obituary, the sermons, the hymns and the legislative documents attitudes in front of death, Hungarian Calvinist from Transylvania, 19th century, the burial, the mourning

Relevanţa muzeelor etnografice în reconstituirea habitatului rural transilvan la mijlocul sec. al- XIX-lea şi începutul sec. XX

Alina Ioana ŞUTA


Abstract:

Articolul de faţă valorifică informaţiile culese în timpul cercetărilor de teren efectuate în cadrul Muzeului Astra din Dumbrava, judeţul Sibiului, Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei „Romulus Vuia” ... Read More

Keywords: ethnographic museums, Romanian areas, rural habitat, reconstruction of the habitat evolution, households, rural typologies, materials and techniques of construction, social and material state of people, living standard

O perspectivă antropologică a rudeniei. Studiu de caz: modul de calculare a gradelor de rudenie la greco-catolici

Monica MUREŞAN


Abstract:

Rudenia este un reflex şi în acelaşi timp o consecinţă a unui spaţiu, a unui timp, a unui anumit sistem de valori, constituind în acest fel o marcă a identităţii unei societăţi. Fiind mereu o problematică ştiinţifică de actualitate şi de o deosebită complexitate, înrudire... Read More

Keywords: historical anthropology, collective mentalities, vocabulary of kinship relationship and alliance, degrees of relationships, consanguine marriages, legislative norms, the right of inheritance, the interdiction of incest, morality

Cimitirele moderne – norme şi modalităţi noi de comportament civic, din perspectiva discursului oficial în provinciile româneşti (1850-1918)

Maria-Jeanina ŞERDAN


Abstract:

Incintele cimitirelor rămân dovada schimbărilor ce s-au fructificat pe baza deciziilor impuse şi mediatizate, la nivel preventiv prin intermediul discursurilor legislative şi medicale distincte, emise după anul 1860, ce aveau să puncteze elementele prioritare în desfăşurarea mecanismel... Read More

Keywords: Transylvania and the Old Kingdom, modernization, modern state, modern cemeteries, legislative stipulations, issue of mortality, private-public, legislative and medical discourses, the urban civic spaces, the new norms and means of civic behavior

RECENZII

Daniel Coum, Jean-Claude Kaufmann, Jean-François Dortier, Michel Fize, Dan Horia Mazilu, László Bitó, Ernst Christoph Suttner


Abstract:

Daniel Coum (coordonator), La famille change-t-elle?, Ed. Erès, Ramonville Saint- Agne, 2006, Recenzie: Dana-Maria Rus

Jean-Claude Kaufmann, Sociologia cuplului, Presa Universitară Franceză, Paris, 2003, Recenzie: Dana-Maria Rus

Read More

Keywords: recenziii