Articles from (14)/2009

Domnul, lele X şi modernitatea românească (EDITORIAL)

Constantin Bărbulescu


Boierii români şi „ifosele” lor între tradiţie şi modernitate (1780- 1850)

Constanţa VINTILĂ-GHIȚULESCU


Abstract:

The year 1774 is seen as and considered to be the beginning of modernization by historians. Dates are subjective elements and cannot just give us a temporal marker. The values and behaviors do change basically neither in 1774, nor in 1830. They need transition periods and a generation that does not impart... Read More

Keywords: boierii, tradiție, modernitate, tabieturi, alimentație, nobilime

Modernizare rurală în Bihor în secolul al XVIII-lea

Barbu ȘTEFĂNESCU


Abstract:

Dintre toate componentele societăţii supuse presiunii unui stat – cel habsburgic – obsedat pe tot parcursul veacului al XVIII-lea de recuperarea prin modernizare a decalajului pe care-l avea în raport cu monarhiile occidentale, cea rurală era cea mai greu de inscris pe traiectoria &ic... Read More

Keywords: modernizare rurală, Bihor, societate, Habsburgic, decalaj, tradiție, organism statal, funcționari, principat

Igiena – un revelator al modernizării pentru societatea românească din secolul al XIX-lea

Ionela BĂLUȚĂ


Abstract:

Studiul îşi propune să ne prezinte modul în care, în secolul al XIX-lea igiena poate fi un un revelator al modernizării pentru societatea românească. Căci igiena devine şi la noi o tehnică de “guvernamentalitate”.

Autorul pr... Read More

Keywords: igena, modernizare, societatea românească, influențe, medicină, urbană, sănătate, populație, reprezentări

Căsătoria între tradiţional şi modern. Evoluţia superstiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale de nuntă româneşti

Monica MUREȘAN


Abstract:

Analiza semnificaţiei superstiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale ale românilor, şi în special a acelora care se referă strict la momentul căsătoriei, aduce în atenţia cercetătorului existenţa unei suprapuneri a elementelor creştine, peste cele păgâne, formulă î... Read More

Keywords: superstiții, căsătorie, tradițional, modern, obiceiuri, elemente creștine, modernizare, ceremonial, clișee comportamentale

Preliminarii pentru o analiză istorică a relaţiei rural-urban în societatea transilvană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Iosif Marin BALOG


Abstract:

Studiul de faţă abordează într-o manieră sintetică problema relaţiei rural-urban şi modul cum acesta s-a articulat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania din perspectiva evoluţiilor pe care le-au determinat schimbările economice şi sociale, începâ... Read More

Keywords: rural, urban, societate, Transilvania, interacțiune, schimbări economice, sociale, proprietate, modernitate

Crizele de mortalitate şi vulnerabilitatea comunităţilor bihorene şi sătmărene în faţa morţii (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX)

Mircea BRIE


Abstract:

Our study, as we intend it, upon the vulnerability when confronted with death and death rate is structured as a research which is closed to classical historical demography but without neglecting the particularities and individualities of this phenomenon. We are interested both in the general tendencies an... Read More

Keywords: crize, mortalitate, vulerabilitate, comunități, Bihor, Satu Mare, moarte, fenomen, tendințe

Problema morţii animale şi modernitatea

Constantin BĂRBULESCU


Abstract:

Autorul îşi propune în studiul de faţă să urmărească modul în care începând cu secolul al XVIII-lea apare în Occident o nouă sensibilitate faţă de animalele domestice şi implicit faţă de moartea animală. Ajungându-se la ceea ce se poate numi astăzi m... Read More

Keywords: moarte, animale, modernizare, industrializare, raporturi, spectacol, spațiu public, cruzime

Copii moderni – părinţi tradiţionali. Scurt excurs în lumea rurală.

Elena BĂRBULESCU


Abstract:

The paper approaches the subject of modernization and its functionality in the rural area of Romania. Having as starting point the changes that took place during the past century in some of the Transylvanian villages where the author has done field researches, the study points out the fields subjected to ... Read More

Keywords: copii moderni, părinți, tradiționalism, lumea rurală, realitate socială, schimbări, modernizare, viață rurală, referințe

Marianne Mesnil

Constantin BĂRBULESCU!?


Odiseea miturilor în istorie. Supermarketul mitologic modern

Simona NICOARĂ


Abstract:

Cercetarea mentalităţilor istorice reprezintă o dimensiune a antropologiei istorice, care relevă, în primul rând, continuităţile şi metamorfozele diferitelor forme de cultură şi civilizaţie în spaţiul europen sau universal. Interesul pentru cecetarea stabilităţilor nu este r... Read More

Keywords: odisee, mituri, istorie, supermarket, mitologie modernă, mentalitate populară, civilizație, natură

Clerul ardelean şi aspiraţiile naţionalismului modern din veacul al XIX-lea

Valer Simion COSMA


Abstract:

  

Reflectarea istoriei în plastica cu caracter naţional în spaţiul românesc

Cătălina IONESCU


Tendinţe actuale ale familiei în Franţa contemporană

Dana-Maria RUS


Preliminarii, raţiuni politice, ideologice şi academice ale unificării Universităţii “V. Babeş” cu Universitatea “J. Bolyai”. Crearea Universităţii “Babeş-Bolyai” (1959)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

La 90 de ani de la Organizarea universităţii româneşti la Cluj şi la 50 de la unificarea celor două universităţi clujene (cea română şi cea maghiară), studiul de faţă reconstitute preliminariile, raţiunile politice, ideologice şi academice care au condos, într-un context po... Read More

Keywords: preliminarii, rațiuni politice, ideologie, acadmie, unificare, Babeș, Bolyai, înfințare, învățământ, reprezentare

RECENZII

Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Robert Muchembled, Elena Olariu, Noemi Bomher, Marian Constantin, Liviu Maior, Adrian Silvan-Ionescu, Mircea Brie, Loránd Mádly, Adrian Majuru, Antonela Capelle-Pogăcean, Patrick Michel, Enzo Pace, Eu


Abstract:

Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord), Istoria corpului, vol. I, De la Renaştere la Secolul Luminilor, volum coordonat de Georges Vigarello, Ed. ART, Bucureşti, 2008, Recenzie: Valer Simion COSMA

Robert Muchembled, Pătimiri ale femeilor î... Read More

Keywords: recenzii