Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Articles from (15)/2009

Liviu MAIOR, Istoric al modernităţii

Toader NICOARĂ


Satul şi ţăranul în configurarea identitară românească

Barbu ȘTEFĂNESCU


Abstract:

La scara întregii nostre istorii, dimensiunea rurală nu a fost o bază referenţială doar simbolic, în comparaţie cu zonele urbane, care au reprezentat până recent o proporţie foarte redusă a teritoriului românesc, caracterizate de interacţiune constantă cu zonele rurale ex... Read More

Keywords: istorie rurală, statutul social şi etnic al românilor, industrializare şi urbanizare forţată, reîntoarcerea la tradiţia rurală, configuraţia identitară românească

Speranţa învierii naţionale. Adunările naţionale de la Blaj din 1848

Simona NICOARĂ


Abstract:

Revoluţia transilvăneană din 1848 din a reprezentat o dragă uriaşă, un moment al insecurităţii şi angoasei, care a permis ideologiei naţionale să penetreze şi să agite mentalitatea populară, şi să inspire angajarea românilor la acţiunea revoluţionară. Evenimentele perturbatoare re... Read More

Keywords: revoluţia transilvăneană din 1848, Adunările Naţionale din Blaj, aspiraţii ideologice, renaştere naţională, patriotism românesc modern

Sentimentul patriotic al intelectualului român din perioada paşoptistă. Jurnalul ca sursă istorică

Ioana MANTA


Abstract:

Jurnalele sunt scrieri personale, fragmentare, redactate aproape cotidian, conţinând informaţii despre viaţa interioară şi anturajul diaristului. Tematizând viaţa, aceste caiete sunt o sursă autentică de a reconstitui epoca în care sunt redactate. Problemele pe care le tratează ... Read More

Keywords: jurnale, secolul al XIX-lea, viaţă cotidiană, meditaţii, istoria individuală, spiritul epocii, patriotism şi naţionalism românesc

Preoţimea între tradiţie şi modernitate. Intrarea în modernitate

Valer Simion COSMA


Abstract:

Prima jumătate a secolului al XIX aduce lumea rurală din Transilvania tot mai aproape de modernitate. Clerul român ardelean, având o tradiţie bogată de păstorire şi reprezentare a populaţiei româneşti, este prins în vârtejul provocărilor şi schimbărilor caracterist... Read More

Keywords: clerul român transilvănean, secolul al XIX-lea, loialitate faţă de Curtea Imperială Habsburgică, tradiţie, modernitate

Prezenţe feminine în mişcarea naţională a românilor transilvăneni (1850-1918)

Iulia Adina POP


Abstract:

Feminismul român din Transilvania a fost, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, subordonat mişcării naţionale. Structurile principale în care s-a dezvoltat mişcarea de emancipare feminină, reuniunile femeilor, care au fost organizate pretutinde... Read More

Keywords: feminismul român din Transilvania, mişcarea naţională, reuniunile femeilor, acţiuni sociale, economice şi politice

Slujind liturghia Naţiunii. Petru Bran şi Biserica Unită din Sătmar (1853–1877)

Lucian TURCU


Abstract:

Studiul de faţă pune în lumină un moment de referinţă din istoria învăţământului din ţinuturile sătmărene: crearea în 1859 a primei catedre de limba română la Liceul catolic din localitate. Semnificaţia momentului este prezentată într-un context lărgit, d... Read More

Keywords: Biserica greco-catolică, Sătmar, Petru Bran, politici educaţionale, neoliberalism, învăţământ secundar, limba română

Miza naţională a dezbaterilor din presă pe marginea introducerii legislaţiei matrimoniale înTransilvania sfârşitului de secol XIX

Monica MUREȘAN


Abstract:

Majoritatea lucrărilor de istorie ce abordează complexa şi controversata problematică a naţionalismului modern urmăresc o schemă şablon care plasează fenomenul întrunul din modele mai generale aplicabile unui număr mai vast de culturi şi civilizaţi decupate ca atare prin raportare la un ... Read More

Keywords: mişcare naţională, legislaţie matrimonială, români transilvăneni, sfârşitul secolului al XIX-lea, dezbateri în dietă, presa vremii

Moştenitorul tronului austro-ungar, Arhiducele Franz Ferdinand, în presa românească din Transilvania. Aşteptările românilor

Vasile BOGZA


Abstract:

Moştenitorul tronului, arhiducele Franz Ferdinand, era unul dintre principalii oameni de stat ai Imperiului austro-ungar, el era fiul arhiducelui Karl Ludwig, fratele mai mic al împăratului Franz Joseph. Arhiducele Franz Ferdinand a fost unul dintre cei mai iubiţi membrii ai casei de Habsburg, de... Read More

Keywords: arhiducele Franz Ferdinand, federalism, români, presa românească din Transilvania, loialitate dinastică, casa de Habsburg, curtea de la Viena, Imperiul Austro-Ungar

Loisirul în viaţa studenţilor români din Imperiul austro-ungar. Societăţi, baluri, serate, cafenele

Cornel SIGMIREAN


Abstract:

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în jur de şapte mii de tineri români transilvăneni au studiat în universităţile Europei Centrale şi de Vest. Universitatea şi oraşul ca punct academic central în peisajul urban a jucat un rol ... Read More

Keywords: universităţi europene, studenţi români, timp liber, spaţii de socializare, societăţi studenţeşti, formare academică şi civică

Socialismul rus şi problema religiei: semnificaţii culturale

Alexandru MAMINA


Abstract:

Pentru istoria gândirii politice din secolele XIX şi XX, problema atitudinii faţă de religie a avut o importanţă specială, pentru că reprezenta sursa legitimităţii puterii şi viziunea organizării spaţiului public. În timpul „decupajelor culturale” şi competiţiei simbo... Read More

Keywords: socialism rus, militantismul socialist ateist, problema religiei, contextul spiritual, gândire şi opţiuni politice, elaborări teoretice

Pietro Stoppani et le problème du nationalisme économique face à la mise en pratique du projet de solidarité économique en Europe

Loredana NABĂR


Abstract:

Scopul acestui articol este să analizeze problema naţionalismului economic din perioada interbelică şi maniera în care a fost analizat de către Pietro Stoppani, avocat al regionalismului economic european. Studiul explorează stadiile realizării Uniunii Statelor Europene, ca factor economic ş... Read More

Keywords: naţionalism economic, relaţii economice, Uniunea Statelor Europene, Liga Naţiunilor

Universitatea “Regele Ferdinand I” în refugiu (1940-1945). Soluţii ale ieşirii din criza universitară

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Universitatea “Regele Ferdinand I” din Cluj a suportat între anii 1940-1945 o soartă dificilă, ca urmare a deciziei Dictatului de la Viena privind ruperea unei părţi a Ardealului românesc. După două decenii de activitate prestigioasă, didactică şi ştiinţifică Universita... Read More

Keywords: Universitatea „Regele Ferdinand I”, refugiu, criza universitară, sentimentul naţional, interferenţe politice, soluţii pentru evadare

Interesul manifestat de istorici faţă de evenimentele de la 1848 în articolele din Ţara Bârsei

Cristian LUPU


Abstract:

După unirea din 1 decembrie 1918 revistele cu caracter regional din Ardeal, au jucat un rol important în integrarea noilor regiuni în cultura românească. Direcţiile urmărite de acestea constau fie în rememorarea momentelor esenţiale sau personalităţilor marcante ale istoriei... Read More

Keywords: perioada interbelică, reviste regionale, revista „Ţara Bârsei”, mituri şi ideologii revoluţionare, integrare în cultura românească

RECENZII

Guido Alfani, Vasile Boari, Sergiu Gherghina, Alexandru Matei, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Lindsay Porter


Abstract:

Guido Alfani, Fathers and Godfathers: Spiritual Kinship in Early-Modern Italy. Traducător: Christine Calvert. Surrey: Ashgate, 2009, Recenzie: Iulia Adina Pop

Weighting Differences, Romanian Indentity in the Wider European Context. Edited by Vasile Boari and Sergiu Gher... Read More

Keywords: recenzii