Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Articles from (16)/2010

Haiducie, brigandaj şi disciplinare socială (EDITORIAL)

Toader NICOARĂ


Disciplinarea socială şi modernitatea - lecturi posibile

Toader NICOARĂ


Abstract:

Fenomenul disciplinării sociale, care este tratat în acest studiu, înseamnă practica complexei maşini a organizării, disciplinării şi educaţiei emoţiilor, manierelor, valorilor şi atitudinilor oamenilor care au trăit în ţările moderne. Acesta a avut de asemenea o funcţie ese... Read More

Keywords: probleme istorice, disciplinare socială, modernitate civilizaţie, societate europeană

Lotria în Arad şi Bihor în a doua jumătate a secolului al XVIII-leaşi măsuri de combatere a acesteia reflectate în circularele bisericeşti

Ioan CIORBA, Cristian APATI


Abstract:

Fără îndoială, unul dintre fenomenele spectaculoase ale celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea a fost “lotria” (haiducia) care îşi are originile în deteriorarea generală a condiţiilor existenţiale pentru segmente sociale la care se referă abuzuri şi nedre... Read More

Keywords: lotria (haiducia), judeţele Arad şi Bihor, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, circulare bisericeşti, autorităţi locale, acţiuni de propagandă, amnistii

Contribuţii la istoria haiduciei în Moldova

Arcadie M. BODALE


Abstract:

Termenul haiduc a apărut în Transilvania în secolul al XVI-lea, desemnând un grup de mercenari care s-au angajat voluntar în războaie pentru jaf şi pradă. Din cauza unui asemenea comportament, ei au câştigat rapid o popularitate negativă în sânul populaţiei... Read More

Keywords: istoria socială a violenţei, haiduci, Moldova, reprezentări populare, mentalităţi

Violenţa socială sub lupa justiţiei: asasinarea lui Călin Piscan (1832)

Nicolae MIHAI


Abstract:

Textul este construit în jurul interogatoriului a optsprezece persoane, implicate în asasinarea unui negustor şi mic proprietar din sudul judeţului Dolj, principatul Valahiei. Este vorba deci despre un episod de criminalitate rurală care pune în faţă două lumi. Obligată să interv... Read More

Keywords: criminalitate rurală, justiţie, dialog cultural, marginalitate

Soldaţi în campanie, soldaţi încartiruiţi, soldaţi-vagabonzi la începuturile epocii moderne

Barbu ȘTEFĂNESCU


Abstract:

În armatele de la începutul modernităţii, ca şi mai târziu, soldatul este cel mai adesea un ţăran smuls din mediul său cultural dominat de muncă, de rutină, de repetiţie. Pentru comunitatea din care provine, soldatul este un „fecior”, adică un membru cu mare potenţ... Read More

Keywords: începutul timpurilor moderne, soldaţi vagabonzi, indisciplină, rolul civilizator al armatei, identitatea specifică

Frânturi din biografiile unor „indezirabili”. Aventurieri, delincvenţi, propagandişti în faţa autorităţilor statului român (prima parte a veacului al XX-lea)

Laurenţiu VLAD


Abstract:

Căutând în fondul „Bruxelles” al Arhivei Ministerului Afacerilor Externe urmele lăsate în timp de studenţii statului român în Belgia, am găsit intâmplător un număr important de documente ce ne-au atras atenţia, dar care ne duceau într-o cu totul... Read More

Keywords: Arhivele Ministerului de Afaceri Externe din Bruxelles, dosare consulare, biografii, delicvenţi români, propagandişti, persoane indezirabile

Metode pedagogice de educaţiune, interdicţii şi pedepse şcolare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX

Simona NICOARĂ


Abstract:

Exigențele școlii românești în a doua jumătate a veacului al XIX-lea au fost legate de spiritul științific european al etatizării educației. Statul modern a făcut un scop din dezvoltarea facultăților fizice, morale și intelectuale, pentru ca acestea să fie puse în slujba pro... Read More

Keywords: Statul modern, naţionalizarea educaţiei, spiritual ştiinţific, misiunea şcolii, instrucţia publică, Metodologia modernă, metode pedagogice, interdicţii şi pedepse

Estetizarea tâlhăriei: haiducul, criminal sau erou?

Marin SÂMBRIAN-TOMA


Abstract:

Intenţionăm să prezentăm diferenţele dintre conceptele sociale ale banditului şi haiducului folosind noţiunile altor discipline ca şi Estetica, Criminologia, Filosofia, în măsură să identifice motivele din spatele evoluţiei lor în ultimele două secole. În opinia noastră, a ... Read More

Keywords: Estetică, criminalitate, lege şi ordine, teorie şi banditism, romantizare

Antoinette Fauve-Chamoux (INTERVIU)

Dana RUS


Repères historiques pour l’histoire de la vieillesse. Objet démographique, institutionnel, social, moral, anthropologique

Jean-Pierre BOIS


Dificultăţile revenirii la Cluj a Universităţii “Regele Ferdinand I” (1944-1945)

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

În urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940 o parte a Transilvaniei, Nord- Vestul, în care intra şi Clujul universitar, a trecut sub ocupaţie horthistă. Ministrul Educaţiei Naţionale, Dumitru Caracostea, a fost cel care a semnat, în 2 septembrie 1940, ordinul de mutare a Unive... Read More

Keywords: Universitatea “Regele Ferdinand I”, refugiu, exil, reorganizare, revenire, dificultăţi

Forme ale terorii de stat. Cazul David Pop

Cristian LUPU


Abstract:

Teroarea de stat exercitată pe parcursul secolului al XIX-lea, dar mai ales în secolul al XX-lea prin statele totalitare, a venit dintr-o necesitate a statului modern de a forma în cadrul propriilor graniţe o naţiune compactă din punct de vedere etnic, cultural şi social. Această formă ... Read More

Keywords: teroarea de stat, violenţă organizată, guvernul maghiar, „Cazul lui David Pop”, patrioţi români, manipulare, defăimarea imaginii românilor

RECENZII

Marius Rotar, Victor Tudor Roşu, Helen Frisby, Sabine Melchior-Bonnet, Catherine Salles, Lucian Boia, Michael A. Palmer, Michel Foucault, Mircea Mihăieş


Abstract:

Proceedings of the Dying and Death in 18th – 21st Century Europe, International Conference, second edition, Editors Marius Rotar, Victor Tudor Roşu, Helen Frisby, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, Recenzie: Gheorghe Negustor

Sabine Melchior-Bonnet, Catherine Sall... Read More

Keywords: recenzii