Articles from (18)/2011

Istoria Bisericii şi a vieţii religioase. Abordări metodologice (EDITORIAL)

Simona NICOARĂ


Capul de Meduză şi inima împietrită ale spiritului ştiinţific modern

Simona NICOARĂ


Abstract:

Istoria europeană a fost profud legată de creştinism, care şi-a pus amprenta asupra civilizaţiei şi culturii bătrânului continent până astăzi.Vreme de optsprezece veacuri Cuvântul lui Dumnezeu, transmis de Bisericile creştine, a reprezentat un fundament prioritar al moralei col... Read More

Keywords: religie, sacru, profan, creştinism, teologie, ateism, agnosticism, ştiinţe positive

Unitarieni polonezi în Transilvania

Enikő RÜSZ-FOGARSI


Abstract:

Pentru a afla răspunsurile la întrebările formulate interogatoriul trebuie să înceapă prin a înţelege cine sunt de fapt polonezii unitarieni, când şi în ce condiţii apar aceştia pe scena istoriei. Ideile reformei religioase, implicit cele de sorginte antitrinitariană... Read More

Keywords: Regatul Poloniei, Transilvania, Reforma, unitarieni polonezi, unitarieni transilvăneni

Clerul român din Transilvania şi proiectul identitar naţional

Valer Simion COSMA


Abstract:

Studiul de faţă încearcă să structureze câteva dintre elementele fundamentale ale procesului de construcţie identitară la românii din Transilvania, dar şi să specifice anumite particularităţi ale procesului determinate de prezenţa celor două confesiune religioase – orto... Read More

Keywords: identitate naţională, Biserică, intelectualitate, cler

Puterea modelului. Preotul în viaţa satului ardelean

Cornel SIGMIREAN


Abstract:

Preoţii, elementul majoritar al elitei româneşti în societatea modernă a secolelor XVIII-XIX şi prima jumătate a secolului XX, au reprezentat modelul pentru marile idealuri religioase şi naţionale ale românilor. În situaţia în care credincioşii nu puteau realiza de f... Read More

Keywords: Transilvania modernă, elite ecleziastice, greco-catolicism, ortodoxie, modele umane.

Puterea de remanenţă a unor vechi rituri agrare acceptate şi preluate de Biserică

Barbu ȘTEFĂNESCU


Abstract:

  

Macarie Ieromonahul – între spiritualitatea creştin ortodoxă şi discursul identitar

Theodor CONSTANTINIU


Abstract:

În anul 1822 Macarie Ieromonahul, director al şcolii de muzică din cadrul Mitropoliei muntene, tipăreşte la Viena prima gramatică a muzicii bizantine în limba română. Acest Theoreticon pune bazele teoretice ale muzicii psaltice pe noile principii ale reformei hrisantice din 1814. U... Read More

Keywords: Ieromonahul Macarie, Theoreticon, cânturi bizantine, Biserica Ortodoxă, identitate naţională

Iulie 1904, Putna – sărbătoare sufletească? Microlecturi, microistorii. Un fragment din viaţa lui Gala Galaction

Ioana MANTA-COSMA


Abstract:

Doctorand la Facultatea de teologie din Cernăuţi, Gala Galaction ţine să amintească în jurnalul său pelerinajul pe care îl face la mănăstirea Putna, în cinstea lui Ştefan. Pentru că şi atunci numele de Ştefan avea rezonanţe sacre şi constituia un bun pretext pentru activit... Read More

Keywords: Microlectură, pelerinaj, jurnal, Gala Galaction, sărbătoare

Ortodoxie majoritară – greco-catolicism provincial: despre biconfesionalismul românilor ardeleni în primul deceniu interbelic

Lucian TURCU


Abstract:

Acest studiu analizează complicata ecuaţie politică–confesiune– naţionalism apărută după constituirea României Mari. Accentul cade pe situaţia celor două Biserici româneşti din Transilvania (ortodoxă şi greco-catolică) şi pe relaţia concurenţială stabilită î... Read More

Keywords: ortodoxie, greco-catolicism, România Mare, provincie, religie majoritară, viaţa religioasă

Autocefalia şi Patriarhatul în gândirea episcopului Râmnicului Noul Severin, Bartolomeu Stănescu (1875-1954)

Cătălin-Valentin RAIU


Abstract:

Studiul de faţă prezintă câteva idei politice ale episcopului Râmnicului Noului Severin, Bartolomeu Stănescu (1875-1954), menite să portretizeze un tip de reflecţie social-creştină, diferită de mainstream-ul intelectualităţii române interbelice. In mod paradoxal evenimente cu ... Read More

Keywords: naţiune, creştinism social, subsidiaritate, Patriarhat, autocefalie

Stahanovistul: martirul comuniştilor în anii ’50

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Întrecerea socialistă şi treapat ei superioară stahanovismul au fost concepute în anii ’50 ca principale direcţii ale Partidului şi Guvernului, în vederea creerii unei noi atitudini faţă de muncă şi implicit asigurării creşterii productivităţii economiei socialiste. St... Read More

Keywords: om nou, morală socialistă, întrecere socialistă, stahanovist, fruntaş în muncă, morală comunistă, Plan de Stat, Plan Cincinal

Biserica şi Statul în raport cu homosexualitatea

Raluca Maria VIMAN


Abstract:

Articolul de faţă urmăreşte relaţia şi evoluţia raporturilor dintre Biserică (Catolică şi Ortodoxă) şi stat în ceea ce priveşte subiectele de natură etică şi morală, studiul în cauză prezentînd problema homosexualităţii în raport cu cele două instituţii aminti... Read More

Keywords: homosexual, desfrînat, biserică, stat, moravuri, discurs religios, teologie morală, catolic, ortodox

Persecutarea membrilor organizaţiei „Martorii lui Iehova” în estul Europei: motive doctrinare

Nicolae FUȘTEI


Abstract:

După cel de-al Doilea Război Mondial, Organizaţia „Martorii lui Iehova” a cunoscut o răspândire rapidă în Europa. În unele state, în special cele totalitare precum Germania şi URSS, membrii organizaţiei au fost supuşi persecuţiilor. Motivele persecuţiilor au ... Read More

Keywords: Armaghedon, Biblie, congres, Constituţia URSS, deportare, guvernare politică, legislaţia sovietică, Martorii lui Iehova, Organizaţie, persecuţie, Regatul lui Iehova, Scriptură, securitatea statului, Studenţii în Biblie, Turnul de Veghe

Religia şintoistă şi importanţa sa în cadrul culturii japoneze

Alexandru LETIA


Abstract:

Religia japoneză Shinto, precum şi mitologia poporului japonez, reprezintă un punct central al întregii lor culturi. Shintoismul a suferit o serie de influenţe de-a lungul timpurilor: Confucianism, Taoism, Budism din China, Coreea şi India. Dacă adăugăm şi pătrunderea violenţă a “b... Read More

Keywords: mitologie, Shinto, evoluţie şi cristalizare, metamorfoză, imaginarul Shinto, imagologie

MAGIA ŞI SCCINŢA

Isidor IEȘEAN


Determinism moral şi responsabilitate individuală în vechea gândire greacă

Radu BANDOL


Abstract:

The present study engages an interrogation that runs through the history of thinking and is acute even in contemporaneity: which is the ratio between one’s person responsibility and its being determined by things, deeds, and external entities? In the case of the man with a Homeric way of thinking, i... Read More

Keywords: moral determinism, individual responsibility, man with Homericthinking way, Moira, collective representation, Psychē

Şcoala românească din Transilvania. Dezvoltare, concepte, supravieţuire

Cristian LUPU


Abstract:

Dezvoltarea şcolii româneşti din Transilvania mijlocului de secol al XIX-lea putem spune că se identifică cu persoana lui Andrei Şaguna. Întreaga lui activitate pe tărâm bisericesc, politic, şcolar a avut ca obiectiv ridicarea culturală, emanciparea şi afirmarea poporului rom&ac... Read More

Keywords: Transilvania, şcoală, naţiune, proiecte educaţionale, legislaţie

Transilvania – un portret muzical Turneul Brahms-Joachim din 1879

Otilia BADEA


Abstract:

Studiul are în vederea conturarea unui peisaj cultural transilvănean la final de secol XIX. Punctul de pornire îl reprezintă un eveniment muzical de mare răsunet ce a străbătut Transilvania în toamna lui 1878. Este vorba de turneul a două personalităţi muzicale ale romantismului ... Read More

Keywords: Transilvania, sfârţitul secolului al XIX-lea, Turneul Brahms – Joachim

Misiunea civilizatoare a Franţei în presa franceză a celei de-a Treia Republici. Studiu de caz: cotidianul le Temps (1870-1914)

Ioana Mara LEONTE


Abstract:

Crearea Imperiului colonial francez a reprezentat mai mult decât cucerirea unor teritorii noi. La nivelul societăţii franceze un amplu discurs colonial, amplu a promovat avantaje şi idealuri ale politicii coloniale franceze, în mijlocul unei societăţi de masă, care este invitată să par... Read More

Keywords: politică colonială, a Treia Republică, discurs colonial, misiune civilizatoare, presă, indigeni

Yearning for The Womb: Postcolonial Aspects of Margaret Atwood’s Surfacing

Uroš TOMIĆ


Abstract:

In this paper, I will discuss different interconnected aspects of postcolonialism in the novel Surfacing, by Margaret Atwood: tradition, cultural and individual identity, center/margin opposition and body. Particular focus will be placed upon dialectics between body of language and the female body of main... Read More

Keywords: postcolonial literature, Margaret Atwood, Surfacing, body, center, margin, identity

Tipologii ale politicianului de succes din perspectivă memorialistică – câteva modele ale unui secol de activitate politică (1850-1950)

Cristian MANOLACHI


Abstract:

Articolul este o scurtă incursiune în noua istorie a elitelor. Studiul dedicat mentalităţii clasei politice româneşti, încearcă să creioneze câteva modele ale politicianului de succes în veacul cuprins între a doua jumătate a secolului XIX şi prima jumătate a s... Read More

Keywords: istoria elitelor, mentalităţi colective, tipologii, memorii, politicieni, societate

Subjectivity and Identity in the Novels Tsing, Snow man and Bait by David Albahari

Milan MILJKOVIĆ


Abstract:

Considering three novels written by David Albahari, one of the Serbian most popular and widely recognized novelist, the author will attempt to discuss in this paper the issues of subjectivity and identity creation, represented at various literary levels: narrative techniques and voice, chronotope of the r... Read More

Keywords: identity, novel, subjectivity, chronotope, David Albahari

RECENZII

Jean Delumeau, Alun Munslow, Lucian Boia, Roger Chartier, Mihai Cojocariu, Iurie Colesnic, Valeriu Popovschi


Abstract:

Jean Delumeau, În aşteptarea zorilor. Un creştinism pentru mâine, Polirom, Iaşi, 2006, Recenzie: Ligia Baboş

Alun Munslow, Deconstructing history, second edition, Routlege, London and New York, 2006, Recenzie: Valer Simion Cosma

Read More

Keywords: recenzii