Articles from (19)/2011

Despre civilizarea moravurilor (EDITORIAL)

Simona NICOARĂ


O cafea, o lulea şi o iubită. O iubire „paşoptistă” în Veneţia anului 1846

Ioana MANTA-COSMA


Abstract:

Mărturiile lui Vasile Alecsandri sunt reunite într-un jurnal de călătorie. Acest tip de notaţii „trăiesc” doar pe durata călătoriei, spre deosebire de restul jurnalelor care poate apărea oricând (nu numai când diaristul îşi începe călătoria)&n... Read More

Keywords: Veneţia, 1846, Vasile Alecsandri, paşoptism, iubire, jurnal intim, univers cultural, istoria-ficţiune

Problemele sociale şi ideologice ale higienei în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Higiena urbană

Simona NICOARĂ


Abstract:

Domeniul h(igienei) nu este o invenţie a secolului al XIX-lea, dar în acest secol el a intrat în dezbaterile interdisciplinare, s-a sedimentat pe descoperirile ştiinţifice remarcabile. Modernizarea societăţii nu putea fi realizată fără higienă, sub toate aspectele ei (individuală, ş... Read More

Keywords: modernizarea moravurilor, higienă, higiena de rasă, urbanism modern, salubritate publică

Preotul, Cartea şi riturile de trecere în lumea ţăranilor români din Transilvania secolului al XIX-lea

Valer Simion COSMA


Abstract:

În lumea ţărănească a românilor ardeleni din secolul al XIX-lea preotul joacă un rol important nu doar ca lider al comunităţii ci mai ales ca om al sacrului. Marile evenimente din viaţa individuală şi comunitară – naştere, botez, nuntă, moarte - necesită prezenţa preotului... Read More

Keywords: preot, carte, putere, lume ţărănească, ritual, magie

Imaginea şcolii primare româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Imaginea învăţătorilor şi a elevilor în presa pedagogică

Cristian LUPU


Abstract:

Istoria şcolii româneşti din Transilvania s-a axat, în istoriografia românească, în mare parte pe prezentarea contribuţiei acesteia în cultura şi a rolului său în societatea românească, evitându-se conturarea unei imagini complete a acesteia în ... Read More

Keywords: şcoala primară, reviste pedagogice, învăţători, elevi, absenteism, superstiţii

Mituri naţionale reflectate în muzica cultă românească din Transilvania secolului XIX – începutul secolului XX

Otilia BADEA


Abstract:

Miturile istorice au constituit subiect de valorificare artistică în secolul al XIX-lea în spaţiul european, iar influenţele ideologiei naţionaliste şi-au pus amprenta şi asupra culturii muzicale româneşti. Mitul unităţii şi cel al domnitorului ideal au fost cel mai la în... Read More

Keywords: mituri istorice, ideologie naţională, Transilvania, mişcarea romantică, Wagner, tehnici artistice

Între ideologie şi alcov, asasinarea morală a unui rector. Fl. Ştefănescu-Goangă învins de mesianismele secolului XX

Cristian MANOLACHI


Abstract:

Primul capitol al studiului dedicat mesianismelor secolului XX şi al impactului acestora în viaţa încercată a profesorului Ştefănescu Goangă, s-a orientat, în această primă fază a cercetării, către metehnele universitarului, printre care enumerăm încăpăţânarea,... Read More

Keywords: violenţă politică, asasinat, ideologie, alcov, comunişti, legionari, rectorat, societate, Cluj

Enciclica „Divini Redemptoris” (1937), despre comunismul ateu

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Comunismul a fost construit ca doctrină social-politică atee, complet intolerantă faţă de tradiţia spirituală, în special creştină. Pentru Bisericile creştine propaganda comunistă, susţinută prin presă, broşuri, afişe, mesaje radiofonice etc., a devenit o ţintă a criticii intransig... Read More

Keywords: Biserica Catolică, Enciclica papală, Pius XI, comunism, ateism

Momente de cotitură în schimbarea mentalităţilor. Homosexualitatea în contexul Revoluţiei Moravurilor şi a Conciliului Vatican II

Raluca Maria VIMAN


Abstract:

Articolul de faţă va urmări să surprindă principalele evenimente care duc la conturarea noilor mentalităţi aparţinînd societăţii de secol XX. Aceste transformări vor avea ca şi consecinţe – pe lîngă altele – şi revizuirea atitudinii celor două Biserici – cea c... Read More

Keywords: mentalităţi, valori morale, moravuri, homosexualitate, atitudini, modernitate, societate, biserică, sexualitate, demnitate

Ordinul Cavalerilor Teutoni în Transilvania

Pósán LÁSZLÓ


Abstract:

The study traces the activity of the Teutonic Order in Transylvania from the issuance of the latters patent of 1211 by Andrew II., King of Hungary and subsequent settlement to the expulsion of the Knights in 1225- It offers a detailed analysis of the causes and possible motivations for inviting into the K... Read More

Keywords: teutonic, cavaleri, Transilvania, Hungary, ordin

Istoria şi psihologia. Întâlniri şi deschideri epistemologice

Toader NICOARĂ


Psihologia ciocoismului

Constantin RĂDULESCU-MOTRU


Imaginarul antic în modernitate: semnificaţii culturale şi politice

Alexandru MAMINA


Abstract:

Articolul analizează modul în care au fost valorificate artistic, literar şi ideologic reprezentările culturale antice în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, aşadar în contextul clasicismului, neoclasicismului, respectiv al luminismului. Se disting astfel două direcţii majore: p... Read More

Keywords: reprezentări antice, ideologie monarhică, civism

Eul liric, Eul sapphic. Aspecte privind eul feminin în poezia lirică eolică

Florin CURTEAN


Abstract:

Studiul de faţă trebuie înţeles ca un punct de pornire pentru cercetări ulterioare de o mai mare amploare. Scopul principal al studiului este cel de a contura figura safică pornind de la analiza câtorva poezi sau fragmente ale unor poezii compuse de Sappho. Scopul secundar – efect i... Read More

Keywords: Sappho, poezie lirică, artistă, exprimare, libertate

Imaginea conducătorului providenţial al perioadei romantice din Ţările Române – analize imagologice asupra liderului Tudor Vladimirescu

Tudor NEAMȚU


Abstract:

The period covered by this research is a stormy one, with crises, wars and scourges of all kinds that generated outbreaks of collective insecurity. On the background of the onset of Romanticism and of the nationalist ideology this climate of anxiety anticipated the historical ascent of charismatic leaders... Read More

Keywords: Tudor Vladimirescu; providential leader; imagology; revolutionary movement, the collective mentality, romantic hero

Meşteşugari români între tradiţie şi modernitate (secolele XII–XX)

Alexandrina MIRCEA


Abstract:

Studiul subliniază importanţa tematicii pentru istoria economică românească dintr-o perspectivă a trecerii în revistă a evoluţiei activităţii meşteşugăreşti în spaţiul românesc.

În mod special se dezbat aspecte ce vizează ... Read More

Keywords: bresle, meserii şi meşteşuguri, transformări de ordin economic şi legislativ, secolele XII-XX, spaţiul românesc

Educaţia militară – factor decisiv în formarea caracterelor ostăşeşti la începuturile armatei române moderne

Marius POP


Abstract:

Acest studiu este destinat educaţiei militare şi rolului pe care l-a avut aceasta la începuturile armatei româneşti moderne în formarea caracterelor ostăşeşti de orice natură. După cum s-a putut observa în rândurile de mai sus, educaţia militară se împarte &ic... Read More

Keywords: educaţie militară, soldaţi, război, proces educaţional, armată română

Ultimele castele de nisip. Căsnicia şi familia în Anglia victoriană (1837-1901)

Brenda BĂDICĂ


Abstract:

În cursul domniei reginei Victoria, Anglia a suferit o serie de transformări graduale, care au afectat nucleul profund al societăţii: sistemul politic, religios, educaţional şi social. Este surprinzător să constatăm că, însoţită de o revitalizare a neopuritanismului, societatea vict... Read More

Keywords: epoca victoriană, familie, mariaj, mentalităţi, tradiţii

RECENZII

Georges Minois, Lucian Năstasă, Lucian Boia, Ion Negrei, Tony Judt, Jocelyn Porcher


Abstract:

Georges Minois, Cuţitul şi otrava; Asasinatul politic în Europa (1400-1800), Editura Institutul European, Iaşi, 2004, Recenzie: Cristian Manolachi

Lucian Năstasă, Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor „literari“ ... Read More

Keywords: recenzii