Articles from (22-23)/2013

Pro patria mori. PATRIOTISM, POLITIC ȘI CULTURĂ ÎN SEC. XIX-XX (EDITORIAL)

Simona NICOARĂ


Keywords: patria, mori, politic, cultură, editorial, introducere

Metamorfozele istorice ale concepțiilor despre patrie și patriotism

Simona NICOARĂ


Abstract:

Trecutul istoric este cea mai clară dovadă că patriotismul, ca iubire, datorie și loialitate față de pământul natal și strămoșesc, a stat la baza supraviețuirii, în fața valurilor de invazii, cuceriri, asupriri. Patriotismul reprezintă, din punct de vedere istoric, sentimentul care ... Read More

Keywords: patrie, patriotism, patriot, manuale de patriotism, cultură, literatură, artă, simboluri patriotice, cultul eroilor

Între patriotismul dinastic și identitatea națională: poziționări ideologice ale românilor transilvăneni în timpul mobilizărilor Primului Război Mondial

Tudor NEAMȚU


Abstract:

Perioada mobilizărilor Primului Război Mondial în Transilvania a reprezentat unul dintre momentele culminante ale secolului al XX-lea. Chemările la oaste au generat reacții dintre cele mai diverse, de la zbuciumări sufletești, frică, angoasă, înstrăinare, până la elanuri patrioti... Read More

Keywords: patriotism, loialitate, identitate, ideologii, mobilizări, constrângeri, sensibilități

Rolul educațional al muzicii, în cadrul manifestărilor culturale ale asociațiilor transilvănene, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea

Otilia BADEA (căs. Constantiniu)


Abstract:

Mișcarea națională susținută de asociațiile culturale românești cuprinde mai multe tipuri de manifestare artistică, iar printre acestea, cele muzicale ocupă un loc nu puțin important în spațiul cultural. În cercetările care s-au efectuat până acum cu privire la activitat... Read More

Keywords: educație națională, muzică, asociații culturale, Transilvania, sărbători naționale

Petru Bran (1821-1877), un preot în slujba culturii naționale din Sătmar

Robert HART


Abstract:

Despre lupta pentru identitatea românească, pentru supraviețuirea limbii române în Comitatul Sătmarului, s-a vorbit foarte puțin. Printre personalitățile care au desfășurat o activitate consecventă și eficientă în slujba românilor din nord-estul țării a fost Petru ... Read More

Keywords: Satu Mare, Petru Bran, ASTRA, limba română, militantism cultural, poezie, publicistică

Alexandru Lupeanu-Melin 1887-1937): un mentor al culturii naționale

Claudia Magda BARABAS


Abstract:

Realizată în mare pe baza fondului documentar existent la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, această schiță monografică prezintă informații prețioase legate de viața și activitatea patriotului blăjan Alexandru Lupeanu-Melin. Cunoscut și apreciat de contemporani îndeosebi prin rodnica... Read More

Keywords: ASTRA, gazetărie, culturalizarea poporului, mentor cultural, militantism, patriotism

Armata: „spiritul națiunii”. Patriotism, educație națională și experiența Marelui Război în societatea românească

Gheorghe NEGUSTOR


Abstract:

Idealismul specific secolului XIX și primei jumătăți a secolului XX, susținut printr-o propagandă abilă, au cimentat în rândul indivizilor importanța supremă a națiunii. Astfel, oricine atenta la siguranța ei, lovea direct în fiecare individ în parte. În acest contex... Read More

Keywords: națiune, educație patriotică, sacrificiu suprem, militarism, propagandă, Marele Război

Gheorghe Tătărescu: un liberal în guvernul dr. Petru Groza

Marcela SĂLĂGEAN


Abstract:

La data de 6 martie 1945, sub presiune, Stalin a reușit să obțină din partea regelui Mihai instalarea la București a unui nou cabinet. Era un cabinet dominat de comuniști și condus de către dr. Petru Groza, șeful Frontului de agricultori. Implicarea lui Gheorghe Tătărescu și a altor liberali &ic... Read More

Keywords: Gheorghe Tătărescu, Conferința de pace, Petru Groza, frontiere, negocieri, Transilvania de Nord

Prof. George Em. Marica și definirea sociologică a Patriei

Mihai Teodor NICOARĂ


Abstract:

Despre patrie reprezintă o analiză sociologică prin care George Em. Marica s-a dovedit un cercetător erudit, interesat de complexitatea realității sociale. George Em. Marica (1904 -1982) a fost profesor de sociologie la Universitatea”Regele Ferdinand I” și apoi cercetător la Sectorul de ... Read More

Keywords: sociologia clujeană, George Em. Marica, teritoriu, patrie, patriotism, națiune, naționalism, stat

Formarea conștiinței naționale în viziunea lui George Vâlsan, promotorul direcțiilor programatice ale unei educații naționale prin geografie

Alexandru PĂCURAR


Abstract:

După dobândirea hotarelor firești ale țării, urmare a faptelor eroice de arme ale Armatei Regale Române din Primul Război Mondial, elita conducătoare a României a pus accent pe formarea cadrelor superioare, pe învățământ. La Cluj, preluarea Universității maghiare &ic... Read More

Keywords: Marea Unire din 1918, învățământ superior în limba română, geografie și conștiință națională, științe identitare

Opinii din trecut: Odă României

M.S. Regina Maria a României


Keywords: opinii din trecut, Regina Maria, România, odă

Opinii din trecut: Despre patrie

George Em. MARICA


Keywords: opinii din trecut, patrie, Marica

Starea școlilor românești confesionale din Transilvania în perioada 1860-1918

Cristian LUPU


Abstract:

Școala românească confesională din Transilvania din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a avut o dublă imagine în mentalul românesc. Fruntașii români din Transilvania au privit-o ca salvatoarea națiunii și culturii folosind sintagme precum: prin școală... Read More

Keywords: școală confesională, Transilvania, învățători, inspecții școlare, case de școală

Începuturile spiritului critic în cultura română

Adrian-Valentin MORARU


Abstract:

Apariția spiritului critic tratând procesul de modernizare și occidentalizare a României a stat sub semnul paradoxului. De regulă începuturile spiritului critic sunt asociate cu „Junimea” și cu emblema sa intelectuală Titu Maiorescu, însă a existat o formă timpurie... Read More

Keywords: spirit critic, conservatorism, cultura română, Eminescu, Junimea, occidentalizare, modernizare, Alecu Russo

Ipostaze sonore pe scenele filarmonicilor de pe teritoriul Transilvaniei între secolele XIX-XX

Simona SPIRIDON


Abstract:

Dezvoltarea culturii muzicale din perioada romantică s-a datorat, în mare parte, perfecționării instrumentelor, în special a pianului. Ulterior, începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, o contribuție majoră în evoluția muzicii a avut-o atonalismul. Noțiunea d... Read More

Keywords: filarmonică, orchestră simfonică, Conservator, dirijori, concerte, viață muzicală, romantism

Aspecte ale activității Despărțămintelor Astrei din Maramureșul Istoric în perioada dintre cele două războaie mondiale

Horațiu Dan VESCAN


Abstract:

Asociația Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român a fost înființată în anul 1861 la Sibiu, sub conducerea episcopului ortodox Andrei Șaguna. Aceasta a fost prima instituție culturală centrală a românilor din Transilvania și a jucat un rol important în... Read More

Keywords: Astra, despărțământ, Maramureș, cultură, interbelic

Jocul de roluri în societatea urban francez de la sfâritul secolului al XIX-lea

Elena PRUS


Abstract:

În epoca schimbărilor fulgerătoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea se produce o inversare de semne. O nouă sensibilitate combină tradițiile cele mai prestigioase cu inovațiile de ultimă oră. Reperele se confund, mișcările de întrepătrundere socială și culturală iau ampl... Read More

Keywords: Urbanism francez, literatura franceză din secolul XIX, moravuri citadine, joc de roluri, femeia pariziană

Castitatea miresei și autoritatea tradiției în obiceiurile nupțiale românești din Basarabia la finele sec. al XIX-lea – mijlocul sec. al XX-lea

Ludmila D. COJOCARU


Abstract:

Studiul propune o investigare a registrului de atitudini și comportamente consemnate în ceremonialul nupțial românesc din Basarabia la finele sec. al XIX-lea – mijlocul sec. al XX-lea ca moravuri „bune” și „rele”. Analiza documentelor cu caracter etnografic probe... Read More

Keywords: Basarabia, castitatea miresei, ceremonial nupțial, cultură tradițională românească, finele secolului al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea

„Majoritatea locuiesc în condițiuni mai rele ca Zulușii” sau discursul medical despre igiena locuinței și a gospodăriei țărănești în România la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

Constantin BĂRBULESCU


Abstract:

În studiul de față ne-am propus să analizăm una dintre temele discursului medical despre țăran și lumea rurală din ultimele patru decenii de dinaintea Primului Război Mondial. Și anume: problema locuinței rurale. De-a lungul secolului al XIX-lea medicii descriu în repetate rându... Read More

Keywords: elite, țărănime, locuința rurală, istoria secolului al XIX-lea

Incursiune în istoricul ex-libris-ului: demers comparatist

Clara FULEA


Abstract:

Apărut ca o metodă de afirmare a proprietății asupra unei cărți sau de delimitare a unei colecții de cărți ex-libris-ul a depășit condiția de semn al proprietății devenind o mică operă de artă. Originile sale sunt strâns legate de utilizarea semnelor heraldice, însă ch... Read More

Keywords: ex-libris, istoria artei, istoria cărții, gravori, heraldică, Transilvania, cultură, personalități istorice

Islamofobia în Europa Contemporană. Studiu de caz – Franța

Andrei C. CRIȘAN


Abstract:

După atacurile de la 11 septembrie, imaginea Islamului și a arabilor a început să fie remodelată: trebuia găsit un nou dușman al valorilor Iudeo-Creștine (i.e. Islamul și arabii). Percepuți în discursurile politicienilor vestici ca fiind înapoiați, sălbatici și iraționali, ave... Read More

Keywords: islamofobie, Islam, Franța, conflict, ideologie, extremism, discriminare