Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Ex-libris-uri ale unor nobili din Transilvania secolelor XVII-XVIII

Clara FULEA


Abstract:

Condițiile economice din Europa Răsăriteană au făcut ca producția de carte tipărită și cea de ex-libris-uri să se dezvolte rapid în secolele XV-XVI. În Transilvania și restul României cărțile erau rare pentru că tipărirea lor era costisitoare iar numărul tipografi lor și a gravorilor era mic, aceștia fi ind de cele mai multe ori aduși din alte țări. Din această cauză majoritatea ex-libris-urilor rămase din această perioadă aparțin unor nobili care își permiteau să le comande. Acest studiu descrie câteva dintre ex-libris-urile reprezentative, aparținând unor personalități din Transilvania, alături de sumare date biografi ce ale proprietarilor. Ex-libris-urile studiate aparțin familiilor Balassa, Rhédey, Andrássy, Bánffy, Bethlen, Biró, von Brukenthal, Nádasy, Haller și Hunyadi. Alături de ex-libris-urile folosite de membrii unor familii sunt expuse și cele ale unor personalități: Michael Gottlieb Agnethler, Daniel von Cornides, József și Ignác Batthyány, Andreas Hadik și Nicolaus Olahus. Prezența acestor ex-libris-uri este o dovadă a existenței unor bogate colecții de cărți pe teritoriul Transilvaniei, atestând nivelul de cultură ridicat și contactul cu civilizația Occidentală.

Keywords: ex-libris, Transilvania, personalități istorice, heraldică, istoria cărţii, cultură

Download