Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Relațiile călătorilor străini despre statutul femeii în familia tradițională românească din secolul al XVIII-lea

Mihaela GRANCEA


Abstract:

În epoca premodernă familia devine locul privilegiat de investiție afectivă şi de reculegere intimă; aici individul se adăposteşte de cenzurile comunității. Pe de altă parte, în familie ca şi în societate, se petrec evenimente care presupun o lentă şi nedramatică reaşezare a rolurilor sociale (efecte ale dinamismului din cadrul societății urbane); în schimb, în familia tradițională se reproduc formele consacrate de gestionare a intereselor private dar şi colective, mecanismele de funcționare a economiei rurale, obiceiurile cutumiare care fac din familie matricea socio-culturală şi genetică a lumii tradiționale În acest registru, precum şi ca urmare a interesului pe care mediile oficiale îl acordă familiei ca factor socio-economic şi cultural de stabilitate, femeii i se acordă o atenție evidentă, constantă şi realizată din mai multe perspective.

Călătorii străini care sunt interesați de structura familiei din lumea românească evaluează statutul femeii din perspectivă moralistă şi pragmatic-fiziocratică; aceasta din urmă este ilustrată mai ales de călătorii austrieci aflați în serviciul administrației habsburgice. Nu sunt înfățişate individualitățile ci doar identitățile de grup. Imaginea femeii nu cunoaşte la călătorii perioadei abordate în analiza noastră fluctuații demne de semnalat; schematizarea ei sau reprezentările realizate detaliat în manieră descriptivă sunt determinate de felul în care proiectul scrierii vizează în mod special sau doar tangențial problematica moravurilor şi a specificității socio-culturale a comunității studiate.

Keywords: călători, statutul femeii, familie, români, moravuri, tradiționale, cultură

Download