Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Cerința socială şi comportamentul matrimonial în Dioceza reformată Odorhei la sfârşitul secolului al XIX-lea

Kolumbán ZSUZSÁNNA


Abstract:

Pentru a putea vedea mai just societatea şi pe cei ce trăiesc într-însa, trebuie mai întâi să cunoaştem ierarhia valorică pe care a stabilit-o, drept etalon, omul dornic de a-şi satisface necesitățile şi de a se autorealiza. Cum era formulată această ierarhie valorică, cum s-a modificat, în ce măsură s-au opus oamenii normelor morale dintotdeauna rămân însemnate în unele izvoare istorice. Dintre aceste izvoare, care consemnează faptele nedemne, josnice, rele, dăunătoare colectivității, dar şi reacția societății şi al autorităților bisericeşti se află şi actele proceselor de divorț.

Studiul din față valorifică tocmai aceste izvoare cu dorința de a contribui la analiza etică, referitoare la oamenii de odinioară. Izvoarele amintite se află în Arhivele Diocezei Reformate Odorheiene şi este vorba despre acte necercetate, scrise în limba latină şi maghiară. Sunt prelucrate informațiile oferite mai ales de actele proceselor de divorț din anii 1874, 1884 şi 1895, căutând răspunsuri referitoare la următoarele întrebări: Care este atitudinea populației față de culpele cele mai des întâlnite?; Se poate vorbi despre o schimbare de mentalitate în perioada cercetată, şi în ce sens s-a produs această shimbare?. În lucrare apar şi date care ne ajută să înțelegem anumite fenomene, sau care au părut interesante şi demne de amintit.

Probabil că documentele valorizate ne prezintă cam unilateral cazurile de evaziune din cadrul consacrat, însă şi aşa sunt apte să ne călăuzească în lumea cotidianului. Putem constata diferența de valori a societății şi cea alcătuită de biserica reformată, antagonismul dintre cerința socială şi atitudinea omului, acuitatea cu care este observat în sate fiecare membru al comunității. Deci în general găsim informații referitoare la mentalitatea oamenilor din secolul XIX-lea, referitoare la modificările acestuia, care poate fi caracterizată de o distanțare față de biserică, şi apariția unor noi atitudini față de culpe considerate cândva extreme de grave.

Keywords: comportament, matrimonial, Odorhei, social, mentalitate, comunitate, ierarhie

Download