Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Sentimentul patriotic al intelectualului român din perioada paşoptistă. Jurnalul ca sursă istorică

Ioana MANTA


Abstract:

Jurnalele sunt scrieri personale, fragmentare, redactate aproape cotidian, conţinând informaţii despre viaţa interioară şi anturajul diaristului. Tematizând viaţa, aceste caiete sunt o sursă autentică de a reconstitui epoca în care sunt redactate. Problemele pe care le tratează sunt din cele mai diverse: de la detalii prozaice privind viaţa cotidiană, la obsesii şi meditaţii survenite în urma introspecţiilor, consemnarea unor evenimente marcante, personale ori de interes universal (războaie, revoluţii, cutremure, eclipse etc).

Prin lectura jurnalelor putem reconstui istoria unui individ, preocupările lui şi aspiraţiile, dar şi Istoria, spiritul unei epoci, limbajul specific perioadei respective.

Jurnalele lui C. A. Rosetti, Titu Maiorescu, Timotei Cipariu, Victor Mihályi de Apşa subliniază spiritul patriotic, interesul pe care îl manifesta ţara în detrimentul familiei şi al propriei persoane, entuziasmul şi suflul mesianic ce domina fiecare gest şi cuvânt. „Jurnalul meu” redactat de C. A. Rosetti este reprezentativ pentru perioada paşoptistă pentru că oglindeşte cu fidelitate spiritul de atunci patriotic, mesianic, dornic de schimbare. Diaristul face parte din tipologia intelectualului român întors din Occident, fascinat de ideea revoluţiei şi al schimbării pe care vrea să o aplice şi în ţara lui. Sentimentul datoriei şi fidelităţii faţă de ţară se conturează în fiecare notaţie din jurnal.

Notaţiile cotidiene ale lui C. A. Rosetti dezvăluie prototipul intelectualului romantic ce are conştiinţa misiunii sale, preocupat în acelaşi timp de formarea lui culturală.

Jurnalele surpind registrele cele mai personale şi mai sincere ale patriotismului şi naţionalismului românesc. Ele ofereau un spaţiu protector, ferit de indiscreţia societăţii, unde intelectualul romantic îşi exprima aspiraţiile, sentimentele şi practicile cotidiene.

Keywords: jurnale, secolul al XIX-lea, viaţă cotidiană, meditaţii, istoria individuală, spiritul epocii, patriotism şi naţionalism românesc

Download