Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Slujind liturghia Naţiunii. Petru Bran şi Biserica Unită din Sătmar (1853–1877)

Lucian TURCU


Abstract:

Studiul de faţă pune în lumină un moment de referinţă din istoria învăţământului din ţinuturile sătmărene: crearea în 1859 a primei catedre de limba română la Liceul catolic din localitate. Semnificaţia momentului este prezentată într-un context lărgit, dat de numirea în funcţia de paroh şi protopop de Satu Mare a lui Petru Bran, un sacerdot animat de convingeri naţionaliste, cu o temeinică pregătire în teologie şi filosofie, dobândită în ambianţa prerevoluţionaă la şcolile din Cluj şi Blaj. La scurtă vreme de la institurea sa, noul paroh a înţeles să-şi pună în aplicare convingerile care îl animau. Înţelegând să acţioneze pornind de la o cât mai mare apropiere între Biserică şi şcoală, Petru Bran a pledat în favoarea introducerii studiului limbii române la elevii români care învăţau la gimnaziul din localitate. Eforturi sale, beneficiind de susţinerea forurilor bisericeşti şi civile superioare dar şi de relativa deschidere politică ce caracteriza conducerea Monarhiei în chestiunea aspiraţiilor culturale şi educaţionale ale naţionalităţilor, s-au concretizat în anul 1859 prin înfiinţarea primei catedre de limba română în Satu Mare, de a cărei bună funcţionare, în ciuda mediului local relativ ostil, protopopul sătmărean s-a îngrijit îndeaproape. Dreptul limbii române ca obiect de studiu a fost dublat de convingerea parohului sătmărean de a promova limba română în cadrul Bisericii şi a comunităţii pe care le slujea. În ciuda atacurilor şi a contestărilor care nu au contenit pe întreaga perioadă a mandatului său, Petru Bran a înţeles să rămână fidel credinţei sale şi să servească cu devotament intereselor conaţionalilor săi. Nu în ultimă instanţă, primii ani ai activităţii sale bisericeşti şi naţionale în Satu Mare capătă valoare de simbol dacă ţinem cont de permanentele provocări pe care spaţiul de frontieră etnică şi confesională în care activa le impunea.

Keywords: Biserica greco-catolică, Sătmar, Petru Bran, politici educaţionale, neoliberalism, învăţământ secundar, limba română

Download