Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

Moştenitorul tronului austro-ungar, Arhiducele Franz Ferdinand, în presa românească din Transilvania. Aşteptările românilor

Vasile BOGZA


Abstract:

Moştenitorul tronului, arhiducele Franz Ferdinand, era unul dintre principalii oameni de stat ai Imperiului austro-ungar, el era fiul arhiducelui Karl Ludwig, fratele mai mic al împăratului Franz Joseph. Arhiducele Franz Ferdinand a fost unul dintre cei mai iubiţi membrii ai casei de Habsburg, de către români, datorită ideilor sale federaliste, care dacă ar fi fost puse în aplicare ar fi acordat drepturi egale tuturor popoarelor monarhiei, implicit şi românilor. Acest lucru a făcut ca o parte din liderii românilor să îşi îndrepte atenţia spre arhiducele Franz Ferdinand, în care vedeau salvatorul naţiunii române.

Nu putem vorbi despre simpatia românilor sau a unor lideri politici ai românilor faţă de un membru al Casei de Habsburg fără a menţiona rolul, după părerea noastră foarte important, jucat de loialismul dinastic în această relaţie. Suntem convinşi că aceste sentimente de simpatie ale românilor faţă de arhiducele Franz Ferdinand, îţi au în primul rând originea în loialismul faţă de Casa de Habsburg, întărit de ideile reformatoare ale arhiducelui moştenitor de tron.

Franz Ferdinand era susţinătorul ideii federaliste, idee împărtăşită de unii dintre liderii politici români, dintre aceştia cei mai vehemenţi susţinători ai ideii federaliste erau Alexandru Vaida Voievod şi Aurel C. Popovici. Aceştia au intrat în graţiile moştenitorului de tron devenind colaboratori preţioşi şi chiar îndrumători în materie federală.

Aceşti federalişti români, nu făceau decât să continue politica românească transilvăneană tradiţională care căuta în Viena un protector împotriva asupritorilor maghiari, şi cum arhiducele Franz Ferdinand era susţinătorul federalismului, care ar fi diminuat puterea maghiarilor în Imperiu, prin acordarea de drepturi egale tuturor popoarelor de pe cuprinsul Monarhiei, liderii români au găsit în el un aliat de nădejde împotriva asupritorilor maghiari. Astfel acest grup format în jurul moştenitorului de tron a început o puternică, campanie propagandistă atât în paginile presei româneşti cât şi în Parlamentul Ungariei, în jurul arhiducelui pe care îl compară sistematic cu Iosif al II-lea.

Presa românească din Transilvania susţine că arhiducele Franz Ferdinand, nutrea sentimente de simpatie faţă de popoarele asuprite dintre care în mod deosebit se remarca poporul român, care a fost tot timpul loial faţă de membrii Casei Imperiale. Arhiducele Franz Ferdinand le-a arătat simpatie românilor, atât oamenilor politici cu care a intrat în legătură directă, cât şi ţăranilor români prin cuvintele pe care le adresa delegaţiilor românilor transilvăneni, întotdeauna asigurându-i că în viitor li se vor rezolva problemele. Pentru aceasta românii şi-au pus speranţa în Franz Ferdinand crezând că odată cu urcarea lui pe tron soarta lor se va îmbunătăţi. Franz Ferdinand era adeptul unei Austrii federalizate, care să aibă un guvern central, iar fiecare ţară să aibă un guvern propriu. Această politică favoriza pe milioanele de locuitori ai imperiului care se aflau într-o situaţie proastă, între care se situau şi românii. Aceştia din urmă îşi vor manifesta dragostea faţă de arhiduce de câte ori vor avea ocazia în timpul vieţii acestuia, dar şi după moartea lui plângându-l şi blestemându-i pe aceia care au privat poporul român de acela în care ei îşi puseseră speranţa într-o viaţă mai bună.

Keywords: arhiducele Franz Ferdinand, federalism, români, presa românească din Transilvania, loialitate dinastică, casa de Habsburg, curtea de la Viena, Imperiul Austro-Ungar

Download