Ca un colţ de rai... Grădinile şi parcurile

Simona NICOARĂ


Abstract:

Grădinile şi parcurile au cunoscut o lungă istorie, fiind constant concepute ca „paradisuri” în miniatură, locuri de contemplare, relaxare, meditaţie, favorizate de armonia dintre om şi natură.

Cuvântul grădină îşi are originea în grecescul chortos şi latinescul hortus, care s-a a însemnat loc înconjurat cu o împletitură. Într-adevăr istoricii au căutat şi au descoperit urmele unor asemenea locuri înconjurate, situate în proximitatea palatelor şi templelor antice. În primele secole ale Evului de Mijloc modelele de grădini au cunoscut o variantă laică sau seniorială şi una religioasă, legată de mediul mânăstiresc. O perspectivă istorică a amenăjării grădinilor oferă imaginea perpetuării acestei îndeletniciri, care a devenit în anumite medii sociale şi culturale o artă. În arta grădinilor fiecare epocă istorică şi-a pus amprenta specifică asupra stilurilor. Europa ultimelor cinci veacuri oferă imaginea inedită a manierei cultural-etnice în care au evoluat grădinile. În secolul al XIX-lea imensul interes pentru grădini şi parcuri s-a datorat unor scopuri ştiinţifice botanice. Seolul XX a adus în aranjamentul grădinilor materiale decorative folosite au fost cele din lemn, metal şi ciment, iar fântânile, băncile, podurile şi fântânile au fost realizate cu linii simple, care se îndepărtau de stilul clasic

În spaţiul românesc aranjamentul grădinilor a avut o funcţie utilitară până în secolul al XVIII-lea, dar fascinaţia aramnjamentului urban occidental a condus în secolele XIXXX la extinderea grădinilor şi parcurilor private şi publice. Atât pentru Bucureşti, cât şi pentru Iaşi, Craiova, Timişoara, Braşov etc. o serie de specialişti celebrii au fost invitaţi, pentru a-şi spune opinia privind cele mai optime variante de aranjament. Pentru a stimula cercetările ştiinţifice botanice, primele grădini botanice au fost create la noi, prin efortul unor profesori entuziaşti.

Keywords: istorie, gradină, parc, stiluri şi amenajări botanice, grădini româneşti

Download