Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home2/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

RECENZII

Simona Nicoară, Jack Goody, Gisela Bock, Simona Stiger, Ghizela Cozma, Enikö Magyari Vincze, Ovidiu Pecican, Corneliu Pădurean, Lily Rain, Pascal Dupuy, Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikõ, Virgiliu Țârău, Anthony D.


Abstract:

Simona Nicoară, Națiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, Recenzie: Ioan-Aurel POP

Political systems and definitions of gender roles, Ed. Ann Katherine Isaacs, Editioni Plus, Università di Pisa, 2001, Recenzie: Marian ZÃLOAGÃ

Jack Goody, Familia europeană. O încercare de antropologie istorică, traducere de Silvana Doboş, Editura Polirom, Iaşi, 2003, Recenzie: Loredana STEPAN

Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu până în zilele noastre, traducere de Mariana Cristina Bărbulescu, Editura Polirom, Iaşi, 2002, Recenzie: Loredana STEPAN

Simona Stiger, Pagini de feminism universal, University Press “Vasile Goldiş”, Arad, 2002, Recenzie: Loredana STEPAN

Simona Stiger, Asociaționism şi emancipare în Transilvania până la primul război mondial, Editura Fundației “Moise Nicoară”, Arad, 2001, Recenzie: Loredana STEPAN

Prezențe feminine. Studii despre femei în România. Editori: Ghizela Cozma, Enikö Magyari Vincze, Ovidiu Pecican. Editura Fundației Desire, 2002, Recenzie: Cecilia CÎRJA

Corneliu Pădurean, Populația comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Arad, Editura Universității “Aurel Vlaicu”, Recenzie: Sorina Paula BOLOVAN

Lily Rain, Familia etnică mixtă, Editura Arcuş, Sf. Gheorghe, 2001, Recenzie: Flore DRÃGAN

Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses, în Population Bulletin of the United Nations. Special Issue Nos. 42/43 2001, New York, 2001, Recenzie: Alexandru SIMON

Histoire, images, imaginaire (edited by Pascal Dupuy), Edizioni Plus, Università di Pisa, 2002, Recenzie: Alexandru SIMON

The Welfare State. Past, Present, Future, Pisa, 2002, Recenzie: Octavian BERCI

Identitate şi alteritate. 3. Studii de istorie politică şi culturală. Omagiu profesorului Liviu Maior, editori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, 2002, Recenzie: Ioan Bolovan

Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Tanulmányok Erdély újkori történelméröl. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv, coordonatori Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikõ, Presa Universitară Clujeană, 2002, Recenzie: Ioan Bolovan

Ghizela Cosma, Virgiliu Țârău (coordonatori) Condiția femeii în România în secolul XX. Studii de caz Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, Recenzie: Dorina Surd

Ghizela Cosma, Femeile şi politica în România, Evoluția dreptului de vot în perioada interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, Recenzie: Miron Lavinia Simona

Anthony D. Smith, Naționalism şi Modernism. Un studiu critic al teoriilor recente cu privire la națiune şi naționalism (traducere Diana Stanciu), Epigraf, Chişinău, 2002, Recenzie: Alexandru Simon

Andorka Rudolf, Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. (Copil, familie, istorie. Studii de demografie istorică), Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2001, Recenzie: POKOT Levente

Keywords: recenzii

Download