RECENZII

Adrian-Silvan Ionescu, Cornelia Mureşan, Dominique Schnapper, Contanţa Vintilă-Ghiţulescu, Florin Valeriu Mureşan, Adela Toplean, Adrian Majuru, Florin Alexandru Stănescu, Dan Horia Mazilu


Abstract:

Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană în România epocii moderne, Paideia, Bucureşti, 2006, Recenzie: Pop Iulia Adina

Ancheta pilot. Generaţii şi Gen la Cluj. Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, volum coordonat de Cornelia Mureşan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Recenzie: Dana-Maria Rus

Dominique Schnapper, Comunitatea cetăţenilor. Asupra ideii moderne de naţiune, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2004, Recenzie: Mureşan Monica

Contanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul amorului despre dragoste şi sexualitate în societatea românească 1750-1830, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, Recenzie: Mureşan Monica

Florin Valeriu Mureşan, Satul românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2005, Recenzie: Luminiţa Dumănescu

Adela Toplean, Pragul şi neantul. Încercări de circumscriere a morţii, Editura Polirom, Iaşi, 2006, Recenzie: Maria Jeanina Şerdan

Adrian Majuru, Florin Alexandru Stănescu, coord., Bucureştiul subteran. Sinuciderea, Paralela 45, Piteşti, 2006, Recenzie: Gheorghe Negustor

Dan Horia Mazilu, Lege şi făradelege în lumea românească veche, Polirom, Iaşi, 2006, Recenzie: Gheorghe Negustor

Keywords: recenzii

Download