Organizaţie emitentă: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Seminarul de Antropologie Istorică, (Catedra de Istorie Modernă)

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, sala 308, etaj III, cod poştal: 400084, Cluj-Napoca, România

Contact: Tel: 0264 - 598172 / Fax: 0264 - 405326,

e-mail: caietedeantropologie@yahoo.com

Persoană de contact: Prof. univ. Dr. Toader Nicoară (redactor şef)