Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/r75233acce/caieteantropologieistorica.ro/includes/init.php on line 5
Caiete de antropologie istorica

DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE

  • Lucrările supuse spre publicare se trimit în format electronic pe adresa de contact a revistei: caietedeantropologie@yahoo.com
  • Evaluarea lucrărilor se va efectua de către Comitetul ştiinţific al revistei, format din personalităţi recunoscute în domeniilor lor de activitate
  • Fiecare lucrare va fi recenzată către 2 (3) referenţi ştiinţifici de specialitate cu grad ştiinţific de profesor sau conferenţiar
  • Lucrările pot fi returnate autorilor pentru refacere / corecturi, dacă nu au un conţinut ştiinţific corespunzător profilului revistei şi dacă prezintă gravi erori de redactate corect
  • Lucrările acceptate se vor publica în numărul curent al revistei
  • Întreaga responsabilitate pentru autenticitate, conţinut, redactare, şi traducerea lucrării revine autorilor
  • Se atrage atenţia autorilor să respecte legile Copyright-ului.

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

  • Lucrările trebuie prezentate în limba română sau în una din limbile: engleză, franceză, germană sau italiană cu cel puţin trei luni înainte de apariţia revistei
  • Fiecare studiu trebuie însoţit de un abstract consistent într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv în limba română pentru lucrările autorilor din străinătate
  • Pentru redactarea lucrărilor se recomandă utilizarea programului Word, Justify, Times New Roman, caractere de 12 si spaţii de 1,5